Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Danske Advokater (The Association of Danish Law Firms)

Id-nummer i registret: 45412752331-91
Registreringsdag: 25/09/2009 12:16:53

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 09/02/2015 12:32:53
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 09/02/2015 12:32:53
Sista dag för nästa uppdatering är den: 09/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Danske Advokater (The Association of Danish Law Firms)

DAD

Non-profit erhvervsorganisation

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Vesterbrogade, 32
1620 København V
DANMARK

(+45) 33437000

    Juridiskt ansvarig

Paul Mollerup

Administrerende direktør

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Ulrikke Krogbeck

Chef for direktionssekretariatet

    Mål och uppdrag

Varetage advokatvirksomhedernes interesser på det erhvervspolitiske område.

Danske Advokater
• samler de advokatvirksomheder, der vil bidrage til branchens og deres egen udvikling,
• varetager advokatvirksomhedernes erhvervspolitiske og kommercielle interesser i forhold til omverdenen og er i den sammenhæng en markant stemme i samfundsdebatten nationalt og internationalt,
• værner om retssikkerheden og stiller advokaternes faglige kompetencer til rådighed i lovgivningsprocessen og den retspolitiske debat
• bidrager til at sikre en professionel, løbende udvikling af branchen, som gør medlemmerne af Danske Advokater til det sikre valg.

 • Europeiska
 • Nationella
 • regional/lokal nivå

    specifika verksamheter som registret omfattar

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the council amending Directive 2006/43/EC on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts

Proposal for a regulation of the European Parliament and the Council on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities

Direktivforslag om aktionærrettigheder og visse aspekter ved redegørelse for virksomehedsledelsen KOM (2014) 0213

Lobbyvirksomhed


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Sikre advokatvirksomheders erhvervspolitiske interesser i Danske og EU lovgivning

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 2

2

0,5

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Energi
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling

    Medlemskap

http://www.danskeadvokater.dk/Find-din-advokat.aspx?ID=18624

FN - Global Compact
CCBE
IBA

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

< 9 999  

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.