Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Danske Advokater (The Association of Danish Law Firms)

Identitātes numurs Reģistrā: 45412752331-91
Reģistrācijas datums: 25/09/2009 12:16:53

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 09/02/2015 12:32:53
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 09/02/2015 12:32:53
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 09/02/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Danske Advokater (The Association of Danish Law Firms)

DAD

Non-profit erhvervsorganisation

    Reģistra nodaļa

II - Iekšējie lobisti un arodu/uzņēmēju/profesionālās asociācijas

Arodu un uzņēmēju asociācijas

    Kontaktinformācija

Vesterbrogade, 32
København V 1620
DĀNIJA

(+45) 33437000

    Juridiski atbildīgā persona

Paul Mollerup

Administrerende direktør

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Ulrikke Krogbeck

Chef for direktionssekretariatet

    Mērķi un uzdevumi

Varetage advokatvirksomhedernes interesser på det erhvervspolitiske område.

Danske Advokater
• samler de advokatvirksomheder, der vil bidrage til branchens og deres egen udvikling,
• varetager advokatvirksomhedernes erhvervspolitiske og kommercielle interesser i forhold til omverdenen og er i den sammenhæng en markant stemme i samfundsdebatten nationalt og internationalt,
• værner om retssikkerheden og stiller advokaternes faglige kompetencer til rådighed i lovgivningsprocessen og den retspolitiske debat
• bidrager til at sikre en professionel, løbende udvikling af branchen, som gør medlemmerne af Danske Advokater til det sikre valg.

 • Eiropas līmeņa
 • valsts līmeņa
 • reģionāla vai vietēja līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the council amending Directive 2006/43/EC on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts

Proposal for a regulation of the European Parliament and the Council on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities

Direktivforslag om aktionærrettigheder og visse aspekter ved redegørelse for virksomehedsledelsen KOM (2014) 0213

Lobbyvirksomhed


 

Sikre advokatvirksomheders erhvervspolitiske interesser i Danske og EU lovgivning

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

25%: 2

2

0,5

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

 • Ārējie sakari
 • Attīstība
 • Enerģētika
 • Iekšējais tirgus
 • Iekšlietu
 • Informācijas sabiedrība
 • Konkurence
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Patērētāji
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Tirdzniecība
 • Uzņēmumi
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

    Dalība organizācijās

http://www.danskeadvokater.dk/Find-din-advokat.aspx?ID=18624

FN - Global Compact
CCBE
IBA

    Finansiālie dati

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.