Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Danske Advokater (The Association of Danish Law Firms)

Identifikavimo numeris Registre: 45412752331-91
Registracijos data: 25/09/2009 12:16:53

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 16/09/2014 17:21:57
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 16/09/2014 17:21:57

Šis įrašas atitinka ankstesnio registro formatą. Subjektui atlikus kitą atnaujinimą, jis bus pakeistas į naują formatą.
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2015

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Danske Advokater (The Association of Danish Law Firms)

DAD

Non-profit erhvervsorganisation

    Registracijos kategorija

II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos

Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

    Kontaktinė informacija

Vesterbrogade, 32
1620 København V
DANIJA

(+45) 33437000

(+) 

    Teisiškai atsakingas asmuo

Paul Mollerup

Administrerende direktør

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Ulrikke Krogbeck

Chef for direktionssekretariatet

    Tikslai ir uždaviniai

Varetage advokatvirksomhedernes interesser på det erhvervspolitiske område.

Danske Advokater
• samler de advokatvirksomheder, der vil bidrage til branchens og deres egen udvikling,
• varetager advokatvirksomhedernes erhvervspolitiske og kommercielle interesser i forhold til omverdenen og er i den sammenhæng en markant stemme i samfundsdebatten nationalt og internationalt,
• værner om retssikkerheden og stiller advokaternes faglige kompetencer til rådighed i lovgivningsprocessen og den retspolitiske debat
• bidrager til at sikre en professionel, løbende udvikling af branchen, som gør medlemmerne af Danske Advokater til det sikre valg.

 • Europos
 • valstybės
 • regioninio / vietos

    Veikla

Sikre advokatvirksomheders erhvervspolitiske interesser i Danske og EU lovgivning

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Energetika
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Konkurencija
 • Mokesčiai
 • Prekyba
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka
 • Vystymasis

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

< 50 000  €

0 €

0 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.