Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Danske Advokater (The Association of Danish Law Firms)

Identifikavimo numeris Registre: 45412752331-91
Registracijos data: 09.9.25 12.16.53

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.9.16 17.21.57
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.9.16 17.21.57


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Danske Advokater (The Association of Danish Law Firms)
Akronimas: DAD
Teisinis statusas: Non-profit erhvervsorganisation
Svetainė: http://www.danskeadvokater.dk/

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Paul Mollerup
Pareigos: Administrerende direktør

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Ulrikke Krogbeck
Pareigos: Chef for direktionssekretariatet

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Vesterbrogade  32
1620 København V
DANIJA
Telefono numeris: (+45) 33437000
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Varetage advokatvirksomhedernes interesser på det erhvervspolitiske område.

Danske Advokater
• samler de advokatvirksomheder, der vil bidrage til branchens og deres egen udvikling,
• varetager advokatvirksomhedernes erhvervspolitiske og kommercielle interesser i forhold til omverdenen og er i den sammenhæng en markant stemme i samfundsdebatten nationalt og internationalt,
• værner om retssikkerheden og stiller advokaternes faglige kompetencer til rådighed i lovgivningsprocessen og den retspolitiske debat
• bidrager til at sikre en professionel, løbende udvikling af branchen, som gør medlemmerne af Danske Advokater til det sikre valg.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų
 • valstybės
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 2
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Sikre advokatvirksomheders erhvervspolitiske interesser i Danske og EU lovgivning

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Energetika
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Konkurencija
 • Mokesčiai
 • Prekyba
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka
 • Vystymasis

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.