Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

Danske Advokater (The Association of Danish Law Firms)

Tunnistenumero rekisterissä: 45412752331-91
Rekisteröintipäivä: 25/09/2009 12:16:53

Tietoja päivitetty viimeksi: 09/02/2015 12:32:53
Edellinen vuotuinen päivitys: 09/02/2015 12:32:53
Päivitettävä viimeistään: 09/02/2016

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Danske Advokater (The Association of Danish Law Firms)

DAD

Non-profit erhvervsorganisation

    Ryhmä rekisterissä

II - Yritysten omat edunvalvontayksiköt sekä ammatilliset, talous- ja elinkeinoyhdistykset

Talous- ja elinkeinoyhdistykset

    Yhteystiedot

Vesterbrogade, 32
1620 København V
TANSKA

(+45) 33437000

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Paul Mollerup

Administrerende direktør

    EU-suhteista vastaava henkilö

Ulrikke Krogbeck

Chef for direktionssekretariatet

    Tavoitteet ja tehtävät

Varetage advokatvirksomhedernes interesser på det erhvervspolitiske område.

Danske Advokater
• samler de advokatvirksomheder, der vil bidrage til branchens og deres egen udvikling,
• varetager advokatvirksomhedernes erhvervspolitiske og kommercielle interesser i forhold til omverdenen og er i den sammenhæng en markant stemme i samfundsdebatten nationalt og internationalt,
• værner om retssikkerheden og stiller advokaternes faglige kompetencer til rådighed i lovgivningsprocessen og den retspolitiske debat
• bidrager til at sikre en professionel, løbende udvikling af branchen, som gør medlemmerne af Danske Advokater til det sikre valg.

 • euroopanlaajuisia
 • kansallisia
 • alue-/paikallistaso

    A. Rekisterin kattamat toiminnot

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the council amending Directive 2006/43/EC on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts

Proposal for a regulation of the European Parliament and the Council on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities

Direktivforslag om aktionærrettigheder og visse aspekter ved redegørelse for virksomehedsledelsen KOM (2014) 0213

Lobbyvirksomhed


 

En

En

En

En

En

Sikre advokatvirksomheders erhvervspolitiske interesser i Danske og EU lovgivning

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

25%: 2

2

0,5

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

    Intressialueet

 • Energia
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Tietoyhteiskunta
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulkosuhteet
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Yritystoiminta

    Jäsenet ja jäsenyydet

http://www.danskeadvokater.dk/Find-din-advokat.aspx?ID=18624

FN - Global Compact
CCBE
IBA

    Rahoitustiedot

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Organisaatio ei saanut rahoitusta EU:n toimielimiltä viimeisimmän päättyneen tilikauden aikana.

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.