Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Danske Advokater (The Association of Danish Law Firms)

Tunnusnumber registris: 45412752331-91
Registreerimise kuupäev: 25.09.09 12:16:53

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 6.09.13 12:12:17
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 6.09.13 12:12:17


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Danske Advokater (The Association of Danish Law Firms)
Akronüüm: DAD
Õiguslik vorm: Non-profit erhvervsorganisation
Veebisait: http://www.danskeadvokater.dk/

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Paul Mollerup
Ametikoht: Administrerende direktør

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Ulrikke Krogbeck
Ametikoht: Chef for direktionssekretariatet

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 45 H.C. Andersens Boulevard 
1553 København V
TAANI
Telefoninumber: (+45) 33437000
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Varetage advokatvirksomhedernes interesser på det erhvervspolitiske område.

Danske Advokater
• samler de advokatvirksomheder, der vil bidrage til branchens og deres egen udvikling,
• varetager advokatvirksomhedernes erhvervspolitiske og kommercielle interesser i forhold til omverdenen og er i den sammenhæng en markant stemme i samfundsdebatten nationalt og internationalt,
• værner om retssikkerheden og stiller advokaternes faglige kompetencer til rådighed i lovgivningsprocessen og den retspolitiske debat
• bidrager til at sikre en professionel, løbende udvikling af branchen, som gør medlemmerne af Danske Advokater til det sikre valg.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Sikre advokatvirksomheders erhvervspolitiske interesser i Danske og EU lovgivning

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Konkurents
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.