Percurso de navegação

Outras ferramentas    Perfil da organização inscrita

Finans og Leasing

Número de identificação no registo: 45302097366-82
Data de inscrição: 07/12/2011 13:41:39

A informação sobre esta entidade foi modificada pela última vez em: 06/07/2015 09:43:40
Data da última atualização anual: 06/07/2015 09:43:40
Data-limite para a próxima atualização: 06/07/2016

    Organização registada: Organização ou trabalhador independente

Finans og Leasing

F&L

Association

    Secção de inscrição

II - Lobistas internos e associações sindicais/empresariais/profissionais

Associações industriais e empresariais

    Contacto

Torveporten, 2, 4. sal
2500 Valby
DINAMARCA

(+45) 40382987

    Pessoa legalmente responsável

Christian Brandt

Direktør

    Pessoa responsável pelas relações com a UE

Christian Brandt

Direktør

    Objectivos e missão

Finans og Leasing er en interesseorganisation for danske registrede virksomheder, der beskæftiger sig med finansiering. I maj 2004 ændredes foreningens navn til det nuværende fra det oprindelige, Danske Finansieringsselskabers Forening.

De første indledende drøftelser omkring oprettelse af foreningen blev foretaget i slutningen af 1960'erne, og formaliseret i 1976. Foreningen har siden haft en række af de væsentlige finansieringsselskaber i Danmark som medlemmer. Som medlem kan optages selskaber, der hovedsagelig driver finansieringsvirksomhed i Danmark. Herved omfattes aktiviteter som factoring, kontokortfinansiering, leasing og andre former, der kan karakteriseres som finansieringsvirksomhed.

Det ligger i foreningens formål at virke for en sund udvikling af finansieringsvirksomhed i Danmark. Der arbejdes derfor med problemstillinger, der vedrører medlemmernes aktivitet. Således repræsenterer foreningen medlemmerne overfor offentlige myndigheder i spørgsmål om nye love og har gennem høringssvar mulighed for at øve indflydelse herpå. Endvidere yder foreningen en omfattende informationsservice og uddannelsesaktivitet for medlemmerne.

Alle medlemmer af Finans og Leasing er underlagt et kodeks for god forretningsskik. Formålet med kodekset er at sikre en høj standard for den adfærd, som selskaberne udviser i forhold til deres kunder (såvel forbrugere som erhvervsdrivende).

Finans og Leasing har retningslinjer for afgivelse af responsum eller forslag til en egnet syn- og skønsmand – se mere herom i dette dokument.

nacional

    Atividades específicas abrangidas pelo Registo

Eurofinas, Leaseurope, EUfederation - factoring


 

Não

Não

Não

Não

Não

sager CCD

    Número de pessoas que participam nas atividades descritas na caixa anterior

25%: 2

2

0,5

    Pessoas acreditadas para terem acesso às instalações do Parlamento Europeu

Pessoas não acreditadas

    Domínios de interesse

  • Consumidores
  • Mercado interno

    Membros e afiliação

EUROFINAS
LEASEUROPE
EUfederation - factoring

    Dados financeiros

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

Não recebemos nenhum financiamento de instituições da UE durante o último exercício financeiro encerrado.

    Código de conduta

Ao inscrever-se no registo, a organização assinou o Código de Conduta do Registo de Transparência.