Chemin de navigation

Autres outils    Profil de l'entité enregistrée

Finans og Leasing

Numéro d'identification dans le Registre : 45302097366-82
Date d'inscription : 07/12/2011 13:41:39

Les informations relatives à cette entité ont été modifiées en dernier lieu le: 16/02/2015 12:51:56
La dernière mise à jour annuelle date du: 16/02/2015 12:51:56
Date limite de la prochaine mise à jour: 16/02/2016

    Entité enregistrée : Organisation ou personne agissant en qualité d'indépendant

Finans og Leasing

F&L

Finans og Leasing

    Catégorie de l'enregistrement

II - «Représentants internes», groupements professionnels et associations syndicales et professionnelles

Groupements professionnels commerciaux ou industriels

    Coordonnées

Torveporten, 2, 4. sal
2500 Valby
DANEMARK

(+45) 40382987

    Personne juridiquement responsable

Christian Brandt

Direktør

    Personne chargée des relations avec l'UE

Christian Brandt

Direktør

    Objectifs et missions

Finans og Leasing er en interesseorganisation for danske registrede virksomheder, der beskæftiger sig med finansiering. I maj 2004 ændredes foreningens navn til det nuværende fra det oprindelige, Danske Finansieringsselskabers Forening.

De første indledende drøftelser omkring oprettelse af foreningen blev foretaget i slutningen af 1960'erne, og formaliseret i 1976. Foreningen har siden haft en række af de væsentlige finansieringsselskaber i Danmark som medlemmer. Som medlem kan optages selskaber, der hovedsagelig driver finansieringsvirksomhed i Danmark. Herved omfattes aktiviteter som factoring, kontokortfinansiering, leasing og andre former, der kan karakteriseres som finansieringsvirksomhed.

Det ligger i foreningens formål at virke for en sund udvikling af finansieringsvirksomhed i Danmark. Der arbejdes derfor med problemstillinger, der vedrører medlemmernes aktivitet. Således repræsenterer foreningen medlemmerne overfor offentlige myndigheder i spørgsmål om nye love og har gennem høringssvar mulighed for at øve indflydelse herpå. Endvidere yder foreningen en omfattende informationsservice og uddannelsesaktivitet for medlemmerne.

Alle medlemmer af Finans og Leasing er underlagt et kodeks for god forretningsskik. Formålet med kodekset er at sikre en høj standard for den adfærd, som selskaberne udviser i forhold til deres kunder (såvel forbrugere som erhvervsdrivende).

Finans og Leasing har retningslinjer for afgivelse af responsum eller forslag til en egnet syn- og skønsmand – se mere herom i dette dokument.

national

    Activités spécifiques couvertes par le registre

Eurofinas, Leaseurope, EUfederation - factoring


 

Non

Non

Non

Non

Non

sager CCD

    Nombre de personnes participant aux activités décrites dans le champ ci-dessus

25%: 2

2

0,5

    Personnes accréditées pour accéder aux bâtiments du Parlement européen

Aucune personne accréditée

    Domaines d'intérêt

  • Consommateurs
  • Marché intérieur 

    Composition et affiliation

EUROFINAS
LEASEUROPE
EUfederation - factoring

    Données financières

01/2010  -  12/2010

< 9 999  

Aucun financement reçu des institutions de l’UE durant le dernier exercice financier clos.

    Code de conduite

En s'enregistrant, l'organisation a signé le code de conduite du registre de transparence.