Navigationsleiste

Weitere Extras    Profil der Organisation

Finans og Leasing

Registriernummer: 45302097366-82
Anmeldungsdatum: 07/12/2011 13:41:39

Die Angaben zu diesem Rechtssubjekt wurden zuletzt geändert am: 06/07/2015 09:43:40
Das Datum der letzten jährlichen Aktualisierung war: 06/07/2015 09:43:40
Nächste Aktualisierung spätestens fällig am: 06/07/2016

    Eingeschriebene Organisation oder Einzelperson

Finans og Leasing

F&L

Association

    Registrierungskategorie

II - In-House-Lobbyisten, Gewerbe-, Wirtschafts- und Berufsverbände

Gewerbe- und Wirtschaftsverbände

    Adresse

Torveporten, 2, 4. sal
2500 Valby
DÄNEMARK

(+45)40382987

    Person mit rechtlicher Verantwortung

Herr  Christian Brandt

Direktør

    Mit EU-Beziehungen beauftragte Person

Herr  Christian Brandt

Direktør

    Ziele und Aufgaben

Finans og Leasing er en interesseorganisation for danske registrede virksomheder, der beskæftiger sig med finansiering. I maj 2004 ændredes foreningens navn til det nuværende fra det oprindelige, Danske Finansieringsselskabers Forening.

De første indledende drøftelser omkring oprettelse af foreningen blev foretaget i slutningen af 1960'erne, og formaliseret i 1976. Foreningen har siden haft en række af de væsentlige finansieringsselskaber i Danmark som medlemmer. Som medlem kan optages selskaber, der hovedsagelig driver finansieringsvirksomhed i Danmark. Herved omfattes aktiviteter som factoring, kontokortfinansiering, leasing og andre former, der kan karakteriseres som finansieringsvirksomhed.

Det ligger i foreningens formål at virke for en sund udvikling af finansieringsvirksomhed i Danmark. Der arbejdes derfor med problemstillinger, der vedrører medlemmernes aktivitet. Således repræsenterer foreningen medlemmerne overfor offentlige myndigheder i spørgsmål om nye love og har gennem høringssvar mulighed for at øve indflydelse herpå. Endvidere yder foreningen en omfattende informationsservice og uddannelsesaktivitet for medlemmerne.

Alle medlemmer af Finans og Leasing er underlagt et kodeks for god forretningsskik. Formålet med kodekset er at sikre en høj standard for den adfærd, som selskaberne udviser i forhold til deres kunder (såvel forbrugere som erhvervsdrivende).

Finans og Leasing har retningslinjer for afgivelse af responsum eller forslag til en egnet syn- og skønsmand – se mere herom i dette dokument.

national

    In den Anwendungsbereich des Registers fallende spezielle Tätigkeiten

Eurofinas, Leaseurope, EUfederation - factoring


 

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

sager CCD

    Zahl der Personen, die an den im obigen Kasten beschriebenen Tätigkeiten beteiligt sind

25%: 2

2

0,5

    Personen, die für den Zugang zu den Räumlichkeiten des Europäischen Parlaments akkreditiert sind

Keine akkreditierten Personen

    Interessenbereiche

  • Binnenmarkt
  • Verbraucher

    Mitgliedschaft und Zugehörigkeit

EUROFINAS
LEASEUROPE
EUfederation - factoring

    Angaben zu den Finanzen

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

Während des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahrs keine Finanzmittel von den EU-Organen erhalten

    Verhaltenskodex

Mit der Registrierung hat die Organisation den Verhaltenskodex des Transparenzregisters unterzeichnet.