Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst
  • Vælg høj kontrast
  • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Finans og Leasing

Identifikationsnummer i registret: 45302097366-82
Registreringsdato: 07-12-11 13:41:39

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 25-11-13 11:21:56
Seneste årlige opdatering 25-11-13 11:01:53


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Finans og Leasing
Forkortelse: F&L
Retlig form: Finans og Leasing
Websted: http://www.finansogleasing.dk/

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Brancheforeninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Christian Brandt
Stilling: Direktør

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Christian Brandt
Stilling: Direktør

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Torveporten  2, 4. sal
2500 Valby
DANMARK
Telefonnr.: (+45) 40382987
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Finans og Leasing er en interesseorganisation for danske registrede virksomheder, der beskæftiger sig med finansiering. I maj 2004 ændredes foreningens navn til det nuværende fra det oprindelige, Danske Finansieringsselskabers Forening.

De første indledende drøftelser omkring oprettelse af foreningen blev foretaget i slutningen af 1960'erne, og formaliseret i 1976. Foreningen har siden haft en række af de væsentlige finansieringsselskaber i Danmark som medlemmer. Som medlem kan optages selskaber, der hovedsagelig driver finansieringsvirksomhed i Danmark. Herved omfattes aktiviteter som factoring, kontokortfinansiering, leasing og andre former, der kan karakteriseres som finansieringsvirksomhed.

Det ligger i foreningens formål at virke for en sund udvikling af finansieringsvirksomhed i Danmark. Der arbejdes derfor med problemstillinger, der vedrører medlemmernes aktivitet. Således repræsenterer foreningen medlemmerne overfor offentlige myndigheder i spørgsmål om nye love og har gennem høringssvar mulighed for at øve indflydelse herpå. Endvidere yder foreningen en omfattende informationsservice og uddannelsesaktivitet for medlemmerne.

Alle medlemmer af Finans og Leasing er underlagt et kodeks for god forretningsskik. Formålet med kodekset er at sikre en høj standard for den adfærd, som selskaberne udviser i forhold til deres kunder (såvel forbrugere som erhvervsdrivende).

Finans og Leasing har retningslinjer for afgivelse af responsum eller forslag til en egnet syn- og skønsmand – se mere herom i dette dokument.
Organisationen har interesser på:
  • nationalt plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 2
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


sager CCD

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
  • Det indre marked
  • Forbrugere

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
EUROFINAS
LEASEUROPE
EUfederation - factoring

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2010 - 12/2010
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: < 50000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.