Sti

Flere værktøjer    Registreredes profil

Finans og Leasing

Identifikationsnummer i registret: 45302097366-82
Registreringsdato: 07/12/2011 13:41:39

Oplysningerne om denne enhed blev senest ændret den: 06/07/2015 09:43:40
Seneste årlige opdatering: 06/07/2015 09:43:40
Næste ajourføring skal senest ske den: 06/07/2016

    Registrerede: Organisation eller selvstændig

Finans og Leasing

F&L

Association

    Kategori

II - Internt ansatte lobbyister og fag-, virksomheds- og brancheforeninger

Handels- og brancheforeninger

    Kontaktoplysninger

Torveporten, 2, 4. sal
2500 Valby
DANMARK

(+45)40382987

    Juridisk ansvarlig

Christian Brandt

Direktør

    Person med ansvar for forbindelser med EU

Christian Brandt

Direktør

    Mål og opgaver

Finans og Leasing er en interesseorganisation for danske registrede virksomheder, der beskæftiger sig med finansiering. I maj 2004 ændredes foreningens navn til det nuværende fra det oprindelige, Danske Finansieringsselskabers Forening.

De første indledende drøftelser omkring oprettelse af foreningen blev foretaget i slutningen af 1960'erne, og formaliseret i 1976. Foreningen har siden haft en række af de væsentlige finansieringsselskaber i Danmark som medlemmer. Som medlem kan optages selskaber, der hovedsagelig driver finansieringsvirksomhed i Danmark. Herved omfattes aktiviteter som factoring, kontokortfinansiering, leasing og andre former, der kan karakteriseres som finansieringsvirksomhed.

Det ligger i foreningens formål at virke for en sund udvikling af finansieringsvirksomhed i Danmark. Der arbejdes derfor med problemstillinger, der vedrører medlemmernes aktivitet. Således repræsenterer foreningen medlemmerne overfor offentlige myndigheder i spørgsmål om nye love og har gennem høringssvar mulighed for at øve indflydelse herpå. Endvidere yder foreningen en omfattende informationsservice og uddannelsesaktivitet for medlemmerne.

Alle medlemmer af Finans og Leasing er underlagt et kodeks for god forretningsskik. Formålet med kodekset er at sikre en høj standard for den adfærd, som selskaberne udviser i forhold til deres kunder (såvel forbrugere som erhvervsdrivende).

Finans og Leasing har retningslinjer for afgivelse af responsum eller forslag til en egnet syn- og skønsmand – se mere herom i dette dokument.

nationalt plan

    Aktiviteter, der er omfattet af registret

Eurofinas, Leaseurope, EUfederation - factoring


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

sager CCD

    Antal personer, der deltager i de aktiviteter, der er beskrevet i feltet ovenfor

25%: 2

2

0,5

    Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

    Interesseområder

  • Det indre marked
  • Forbrugere

    Medlemskab og tilhørsforhold

EUROFINAS
LEASEUROPE
EUfederation - factoring

    Finansielle oplysninger

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

Ingen støtte fra EU-institutionerne i det seneste afsluttede regnskabsår.

    Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.