Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Università degli Studi di Trieste

Identifikačné číslo v Registri: 45151635183-44
Dátum registrácie: 31.1.2011 16:40:46

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 28.1.2014 22:19:58
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 28.1.2014 21:06:35


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Università degli Studi di Trieste
Skratka: Units
Právna forma: Public University
Internetová stránka: http://www.units.it

Oddiely

Oddiel: IV – Think tanky, výskumné a akademické inštitúcie
Podrobnejšie informácie: Akademické inštitúcie

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Maurizio Fermeglia
Funkcia: Rettore/Rector

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Renato Gennaro
Funkcia: Pro Rettore Vicario

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Piazzale Europa  1
34127 Trieste
TALIANSKO
Telefónne číslo: (+39) 0405583001
Fax: (+39) 040 5583093
Ďalšie kontaktné údaje: Contact person:
Mrs Sabina Passamonti
Dept. of Life Sciences
via L. Giorgieri 1
I-34127 Trieste
tel.+390405588747
spassamonti@units.it

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: General features
The University of Trieste is a “high culture institution”, according to article 33 of the Constitution of the Republic of Italy. In these terms, its GOALS are to both educate the youth and promote the development of knowledge.

The University of Trieste has adopted its new Statute on 19th April 2012, compliant with the Italian law on University organisation and recruitment of academic staff (L. 240/2010).
As a consequence, the University is now organised in 10 Departments, where research and education are co-ordinately carried out.

The Departments are: Humanistic studies; Political and social sciences; Juridical sciences, language, translation and interpretation; Economical, management, mathematical and statistical sciences; Mathematics and geological sciences; Engineering; Physics; Cemical and pharmaceutical sciences; Life sciences; Clinical Department of Medical, Surgical and Health Sciences.
First, second (84 courses) and third level degrees are offered.
Educational activities aim at both building up qualifications and fostering a sense of responsibilities in students.

Reasearch activities aim at generating knowledge to be transferred both to students for the purpose of building up their qualifications, and to the social and economical environment in which the University is settled.

Through these activities, the University of Trieste carries out the exclusive remit of creating a knowledge-based society of responsible citizens.

Local features
For its geographical position, today close to the border with Slovenia, Croatia and Austria, Trieste has attracted people from various countries, both in remote and recent times. At the University, this is reflected in the second highest presence of foreign students (7,9 % in the academic year 2010/2011) among Italian Universities.
Accordingly, one specific mission of the University is to network with the scientific institutions forming the so-called “Trieste Science System” (http://www.triestecityofscience.com/eng/index.php?page=centri) and with foreign Universities (see below) in order to foster internationalisation of both education and research.
Other notable missions are to link education and research in Medicine with the public healthcare system and to provide a system of services (e.g., cultural heritage, environment and security, infrastructures, ICT and equal opportunities) to the benefit of all of its stakeholders.
Further details are available in “Social Report 2009. The Identity” (http://www.units.it/ateneo/bilanci-sociali/).

The GROUPS OF INTERESTS of the University of Trieste are the following (data of 31.12.2011):
a) its students (1st and 2nd level, 20,998; 3rd level, 387);
b) its human resources (permanent teaching staff, 691; non permanent teaching staff, 835; permanent technical and administrative personnel, 727; non permanent technical and administrative personnel, 31; non permanent research staff, 544);
c) public administrations (E.U., State, Autonomous Region Friuli Venezia Giulia, other local authorities);
d) the competitiveness system (other Universities, other research institutions, other agencies);
e) suppliers of commodities and services (ca. 2000);
f) donors;
g) community and territory (schools, enterprises, welfare).
Further details are available in “Social Report 2009. The social relationships”
(http://www.units.it/ateneo/bilanci-sociali/).

The VALUES pursued by the University of Trieste, hence influencing the activities of its groups of interests, are:
a) Critical knowledge;
b) Central position of the individual in the society;
c) Sustainable development;
d) Excellence;
e) Transparency;
f) Equal opportunities.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 0
Doplňujúce údaje: No person of the University is engaged in systematic activities aiming at influencing the EU decision making process.

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Education, Research and Development are the activities carried out by the University of Trieste in the interest of its stakeholders. These activities are carried out in compliance with its VALUES (see above). To warrant the intrinsically universal, as opposed to sectional, nature of these interests, the main lobbying activities will be carried out by sending contributions of ideas to Public Consultations on the European Policies. The transparency of these lobbying activities (contributions are published) is essential to the dissemination and rooting of ideas that are instrumental to the progress of the human condition in the European Union and beyond. Since the University of Trieste exploits ICT infrastructures, its lobbying activities are costless.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Bezpečnosť potravín
 • Doprava
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Komunikáciu
 • Kultúra
 • Mládež
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultúra
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 22 800
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • TALIANSKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
European Universities Association (http://www.eua.be/Home.aspx)
Central Europe University Network (http://www.ceinet.org/content/post-graduate-studies-university-network)
Universities of Alpe-Adria (http://elisa.uni-mb.si/)
The Santander Group European Universities Network (http://www.sgroup.be/glowna.html)
Inter-University Centre Dubrovnik (http://www.iuc.hr/index.php)
The Conference of Italian University Rectors (http://www.crui.it/english/)
Single Universities (http://www2.units.it/relint/agreement/)
Trans2Care (http://www.trans2care.eu)

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 179 967 088
z toho financovanie z verejných zdrojov: 157 897 068
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie: 0
- Granty: 7 841 983
- zo štátnych zdrojov: 148 605 473
- z miestnych a regionálnych zdrojov: 1 449 612
0 : 0
z iných zdrojov: 22 070 020
- dary: 0
- členské: 22 070 020
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Please see our Financial Statements online at:
http://www.units.it/ateneo/bilanci/Budget_2014.pdf

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Codice Etico (http://www-amm.units.it/regolamenti)