Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Università degli Studi di Trieste

Numărul de identificare din Registru: 45151635183-44
Data înscrierii: 31.01.2011 16:40:46

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 28.01.2014 22:19:58
Data ultimei actualizări anuale: 28.01.2014 21:06:35


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Università degli Studi di Trieste
Acronim: Units
Statut juridic: Public University
Site internet: http://www.units.it

Categorii

Categorie: IV – Grupuri de reflecţie, instituţii academice şi de cercetare
şi mai precis: Instituții academice

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Maurizio Fermeglia
Funcţie: Rettore/Rector

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Renato Gennaro
Funcţie: Pro Rettore Vicario

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Piazzale Europa  1
34127 Trieste
ITALIA
Numărul de telefon: (+39) 0405583001
Număr de fax: (+39) 040 5583093
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Contact person:
Mrs Sabina Passamonti
Dept. of Life Sciences
via L. Giorgieri 1
I-34127 Trieste
tel.+390405588747
spassamonti@units.it

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: General features
The University of Trieste is a “high culture institution”, according to article 33 of the Constitution of the Republic of Italy. In these terms, its GOALS are to both educate the youth and promote the development of knowledge.

The University of Trieste has adopted its new Statute on 19th April 2012, compliant with the Italian law on University organisation and recruitment of academic staff (L. 240/2010).
As a consequence, the University is now organised in 10 Departments, where research and education are co-ordinately carried out.

The Departments are: Humanistic studies; Political and social sciences; Juridical sciences, language, translation and interpretation; Economical, management, mathematical and statistical sciences; Mathematics and geological sciences; Engineering; Physics; Cemical and pharmaceutical sciences; Life sciences; Clinical Department of Medical, Surgical and Health Sciences.
First, second (84 courses) and third level degrees are offered.
Educational activities aim at both building up qualifications and fostering a sense of responsibilities in students.

Reasearch activities aim at generating knowledge to be transferred both to students for the purpose of building up their qualifications, and to the social and economical environment in which the University is settled.

Through these activities, the University of Trieste carries out the exclusive remit of creating a knowledge-based society of responsible citizens.

Local features
For its geographical position, today close to the border with Slovenia, Croatia and Austria, Trieste has attracted people from various countries, both in remote and recent times. At the University, this is reflected in the second highest presence of foreign students (7,9 % in the academic year 2010/2011) among Italian Universities.
Accordingly, one specific mission of the University is to network with the scientific institutions forming the so-called “Trieste Science System” (http://www.triestecityofscience.com/eng/index.php?page=centri) and with foreign Universities (see below) in order to foster internationalisation of both education and research.
Other notable missions are to link education and research in Medicine with the public healthcare system and to provide a system of services (e.g., cultural heritage, environment and security, infrastructures, ICT and equal opportunities) to the benefit of all of its stakeholders.
Further details are available in “Social Report 2009. The Identity” (http://www.units.it/ateneo/bilanci-sociali/).

The GROUPS OF INTERESTS of the University of Trieste are the following (data of 31.12.2011):
a) its students (1st and 2nd level, 20,998; 3rd level, 387);
b) its human resources (permanent teaching staff, 691; non permanent teaching staff, 835; permanent technical and administrative personnel, 727; non permanent technical and administrative personnel, 31; non permanent research staff, 544);
c) public administrations (E.U., State, Autonomous Region Friuli Venezia Giulia, other local authorities);
d) the competitiveness system (other Universities, other research institutions, other agencies);
e) suppliers of commodities and services (ca. 2000);
f) donors;
g) community and territory (schools, enterprises, welfare).
Further details are available in “Social Report 2009. The social relationships”
(http://www.units.it/ateneo/bilanci-sociali/).

The VALUES pursued by the University of Trieste, hence influencing the activities of its groups of interests, are:
a) Critical knowledge;
b) Central position of the individual in the society;
c) Sustainable development;
d) Excellence;
e) Transparency;
f) Equal opportunities.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 0
Informații complementare: No person of the University is engaged in systematic activities aiming at influencing the EU decision making process.

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Education, Research and Development are the activities carried out by the University of Trieste in the interest of its stakeholders. These activities are carried out in compliance with its VALUES (see above). To warrant the intrinsically universal, as opposed to sectional, nature of these interests, the main lobbying activities will be carried out by sending contributions of ideas to Public Consultations on the European Policies. The transparency of these lobbying activities (contributions are published) is essential to the dissemination and rooting of ideas that are instrumental to the progress of the human condition in the European Union and beyond. Since the University of Trieste exploits ICT infrastructures, its lobbying activities are costless.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Afaceri Interne
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Audiovizual şi mass-media
 • Buget
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Comunicare
 • Consumatori
 • Cultură
 • Dezvoltare
 • Educaţie
 • Extindere
 • Întreprinderi
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Pescuit şi acvacultură
 • Politică externă şi de securitate comună
 • Politică regională
 • Relaţii externe
 • Reţele transeuropene
 • Sănătate publică
 • Siguranţă alimentară
 • Societate informaţională
 • Tineret
 • Transporturi

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 22.800
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • ITALIA

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
European Universities Association (http://www.eua.be/Home.aspx)
Central Europe University Network (http://www.ceinet.org/content/post-graduate-studies-university-network)
Universities of Alpe-Adria (http://elisa.uni-mb.si/)
The Santander Group European Universities Network (http://www.sgroup.be/glowna.html)
Inter-University Centre Dubrovnik (http://www.iuc.hr/index.php)
The Conference of Italian University Rectors (http://www.crui.it/english/)
Single Universities (http://www2.units.it/relint/agreement/)
Trans2Care (http://www.trans2care.eu)

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Buget total: 179.967.088
din care finanţare publică: 157.897.068
- din surse europene:
- Achiziții publice: 0
- Granturi: 7.841.983
- din surse naţionale: 148.605.473
- din surse locale/regionale: 1.449.612
0 : 0
din alte surse: 22.070.020
- donaţii: 0
- cotizaţii ale membrilor: 22.070.020
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Please see our Financial Statements online at:
http://www.units.it/ateneo/bilanci/Budget_2014.pdf

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.

Organizaţia a declarat, de asemenea, că respectă şi următorul cod:
Codice Etico (http://www-amm.units.it/regolamenti)