Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Japan Machinery Center

Identifikačné číslo v Registri: 45067216172-97
Dátum registrácie: 08/07/2011 15:57:31

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 12/09/2014 17:20:20
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 11/06/2014 08:45:34

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Japan Machinery Center

JMC

Representative Office

    Oddiel registrácie

II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia

Obchodné, podnikové a profesijné združenia

    Kontaktné údaje

Rue de la Loi, 82
B-1040 Brussels
BELGICKO

(+32) 22306992

(+32) 22305485

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Tetsuro Fukunaga

Executive Director

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Hideaki Asada

Director

    Ciele a poslanie

The Japan Machinery Center (JMC) is a non-profit organization that was established, under the authorization by the Japanese government (Ministry of Economy, Trade and Industry), in 1952 by the major electronics and machinery manufacturers and trading companies. The purpose of JMC was to promote sound development of foreign trade and direct investment by preventing unfair trade practices and removing barriers in the foreign markets, in accordance with the Export and Import Transaction Law.

 The activities of JMC, originally for orderly export transactions, now cover a much wider portfolio including multilateral trade and investment rules discussed by international organizations such as WTO, and Free Trade Agreement (FTA), Economic Partnership Agreement(EPA)negotiation, environmental protection regulations, national industrial policies, international rules for the non-proliferation of weapons and related products and technologies, financial measures for international trade such as trade insurance.

 • európskej
 • svetovej

    Činnosti

The activities of JMC
- gathering information in terms of following areas:
- trade
- environment
- energy
- corporate social responsibility
- standard & conformity
- information technology
- research & development

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

5

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Clá
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

    Finančné údaje

04/2013  -  03/2014

>= 150 000  € a < 200 000  €

0 €

0 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.