Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Japan Machinery Center

Numer identyfikacyjny w rejestrze 45067216172-97
Data rejestracji: 11-07-08 15:57:31

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-09-12 17:20:20
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-06-11 08:45:34


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Japan Machinery Center
Nazwa skrócona: JMC
Status prawny: Representative Office
Strona internetowa: http://www.jmcti.org/jmchomepage/english/index.htm

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Tetsuro Fukunaga
Pełniona funkcja: Executive Director

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Hideaki Asada
Pełniona funkcja: Director

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Rue de la Loi  82
B-1040 Brussels
BELGIA
Numer telefonu: (+32) 22306992
Numer faksu: (+32) 22305485
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: The Japan Machinery Center (JMC) is a non-profit organization that was established, under the authorization by the Japanese government (Ministry of Economy, Trade and Industry), in 1952 by the major electronics and machinery manufacturers and trading companies. The purpose of JMC was to promote sound development of foreign trade and direct investment by preventing unfair trade practices and removing barriers in the foreign markets, in accordance with the Export and Import Transaction Law.

 The activities of JMC, originally for orderly export transactions, now cover a much wider portfolio including multilateral trade and investment rules discussed by international organizations such as WTO, and Free Trade Agreement (FTA), Economic Partnership Agreement(EPA)negotiation, environmental protection regulations, national industrial policies, international rules for the non-proliferation of weapons and related products and technologies, financial measures for international trade such as trade insurance.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • europejskim
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 5
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


The activities of JMC
- gathering information in terms of following areas:
- trade
- environment
- energy
- corporate social responsibility
- standard & conformity
- information technology
- research & development

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • cła
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • przedsiębiorstwa
 • rynek wewnętrzny
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 04/2013 - 03/2014
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 150000  €–200000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.