Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Japan Machinery Center

Tunnusnumber registris: 45067216172-97
Registreerimise kuupäev: 8.07.11 15:57:31

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 11.06.14 8:45:34
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 11.06.14 8:45:34


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Japan Machinery Center
Akronüüm: JMC
Õiguslik vorm: Representative Office
Veebisait: http://www.jmcti.org/jmchomepage/english/index.htm

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Tetsuro Fukunaga
Ametikoht: Executive Director

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Motohiko Sato
Ametikoht: Director

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 82 Rue de la Loi 
B-1040 Brussels
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 22306992
Faks: (+32) 22305485
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: The Japan Machinery Center (JMC) is a non-profit organization that was established, under the authorization by the Japanese government (Ministry of Economy, Trade and Industry), in 1952 by the major electronics and machinery manufacturers and trading companies. The purpose of JMC was to promote sound development of foreign trade and direct investment by preventing unfair trade practices and removing barriers in the foreign markets, in accordance with the Export and Import Transaction Law.

 The activities of JMC, originally for orderly export transactions, now cover a much wider portfolio including multilateral trade and investment rules discussed by international organizations such as WTO, and Free Trade Agreement (FTA), Economic Partnership Agreement(EPA)negotiation, environmental protection regulations, national industrial policies, international rules for the non-proliferation of weapons and related products and technologies, financial measures for international trade such as trade insurance.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 5
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


The activities of JMC
- gathering information in terms of following areas:
- trade
- environment
- energy
- corporate social responsibility
- standard & conformity
- information technology
- research & development

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Siseturg
 • Toll
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 04/2013 - 03/2014
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 200000  € ja < 250000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.