Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Norsk Hydro

Numer identyfikacyjny w rejestrze 45060553191-59
Data rejestracji: 10-02-08 18:00:24

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-02-04 12:19:13
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-02-04 12:19:13


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Norsk Hydro
Nazwa skrócona:
Status prawny: Norwegian ASA
Strona internetowa: http://www.hydro.com

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Przedsiębiorstwa i grupy

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Svein Richard Brandtzæg
Pełniona funkcja: CEO and President

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Jan Peter Jebsen
Pełniona funkcja: Head of EU Affairs

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Drammensveien  260
NO-0240 Oslo
NORWEGIA
Numer telefonu: (+47) 22 53 81 00
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: Brussels office:
Norsk Hydro EU SPRL
EU Affairs Office
Head of Office: Mr. Jan Peter Jebsen
17, Rue Archimède
B-1000 Brussels
Belgium
Tel: +32 2 286 48 80

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Hydro is a global aluminium company with production, sales and trading activities throughout the value chain, from bauxite, alumina and energy generation to the production of primary aluminium and rolled products as well as recycling. Based in Norway, the company has 13,000 employees involved in activities in more than 50 countries on all continents. Rooted in more than a century of experience in renewable energy production, technology development and progressive partnerships, Hydro is committed to strengthening the viability of the customers and communities we serve.

Hydro operates modern, cost-efficient primary metal production facilities in Europe, America, Australia and Middle East. We are an industry leader for a range of downstream products and markets, in particular the building, packaging, lithographic and automotive market sectors. We supply high quality, value-added aluminium products and solutions. Hydro is the second largest power producer in Norway, and the largest privately owned producer.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • europejskim
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 3
Informacje uzupełniające: 2 FTE for activities falling under the scope of the Register

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Aurélie PATTYN 14-02-08 15-02-04
Jan Peter Jebsen 14-02-06 15-02-04

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Environment
Energy
Competition
Trade
Industrial Policy

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • cła
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • podatki
 • przedsiębiorstwa
 • rynek wewnętrzny
 • sieci transeuropejskie
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • środowisko
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
European Aluminium Association - EAA
European Non-ferrous Metals Association - Eurometaux
European Roundtable of Industrialists - ERT
International Emissions Trading Association - IETA
Centre for European Policy Studies - CEPS
European Policy Centre - EPC

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 500000  €–600000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.