Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Norsk Hydro

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 45060553191-59
Data rejestracji: 08/02/2010 18:00:24

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 27/04/2015 18:22:59
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 27/04/2015 18:22:59
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 27/04/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Norsk Hydro

Norwegian ASA

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Przedsiębiorstwa i grupy

    Dane kontaktowe

Drammensveien, 260
NO-0240 Oslo
NORWEGIA

(+47) 22 53 81 00

rue Archimède 17
1000 Brussels
BELGIA

(+32) 22864880

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Svein Richard Brandtzæg

CEO and President

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Jan Peter Jebsen

Head of EU Affairs

    Cele i zakres obowiązków

Hydro is a global aluminium company with production, sales and trading activities throughout the value chain, from bauxite, alumina and energy generation to the production of primary aluminium and rolled products as well as recycling. Based in Norway, the company has 13,000 employees involved in activities in more than 50 countries on all continents. Rooted in more than a century of experience in renewable energy production, technology development and progressive partnerships, Hydro is committed to strengthening the viability of the customers and communities we serve.

Hydro operates modern, cost-efficient primary metal production facilities in Europe, America, Australia and Middle East. We are an industry leader for a range of downstream products and markets, in particular the building, packaging, lithographic and automotive market sectors. We supply high quality, value-added aluminium products and solutions. Hydro is the second largest power producer in Norway, and the largest privately owned producer.

 • europejskim
 • światowym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

EU ETS Directive, Energy Union / electricity market design, Circular Economy package / revision of waste directives, TTIP negotiations, Horizon 2020


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

100%: 1   75%: 2  

3

2,5

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Aurélie PATTYN 14/01/2015 12/01/2016
Jan Peter Jebsen 14/01/2015 12/01/2016

    Obszary zainteresowania

 • badania naukowe i technologia
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • podatki
 • przedsiębiorstwa
 • rynek wewnętrzny
 • sieci transeuropejskie
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • środowisko
 • transport  

    Członkostwo i przynależność do organizacji

European Aluminium Association - EAA
European Non-ferrous Metals Association - Eurometaux
European Roundtable of Industrialists - ERT
International Emissions Trading Association - IETA
Centre for European Policy Studies - CEPS
European Policy Centre - EPC
Friends of Europe

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

500 000 €–599 999 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.