Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Norsk Hydro

Identifikavimo numeris Registre: 45060553191-59
Registracijos data: 08/02/2010 18:00:24

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 27/04/2015 18:22:59
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 27/04/2015 18:22:59
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Norsk Hydro

Norwegian ASA

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Įmonės ir įmonių grupės

    Kontaktinė informacija

Drammensveien, 260
NO-0240 Oslo
NORVEGIJA

(+47) 22 53 81 00

rue Archimède 17
1000 Brussels
BELGIJA

(+32) 22864880

    Teisiškai atsakingas asmuo

Svein Richard Brandtzæg

CEO and President

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Jan Peter Jebsen

Head of EU Affairs

    Tikslai ir uždaviniai

Hydro is a global aluminium company with production, sales and trading activities throughout the value chain, from bauxite, alumina and energy generation to the production of primary aluminium and rolled products as well as recycling. Based in Norway, the company has 13,000 employees involved in activities in more than 50 countries on all continents. Rooted in more than a century of experience in renewable energy production, technology development and progressive partnerships, Hydro is committed to strengthening the viability of the customers and communities we serve.

Hydro operates modern, cost-efficient primary metal production facilities in Europe, America, Australia and Middle East. We are an industry leader for a range of downstream products and markets, in particular the building, packaging, lithographic and automotive market sectors. We supply high quality, value-added aluminium products and solutions. Hydro is the second largest power producer in Norway, and the largest privately owned producer.

 • Europos
 • pasaulinio

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

EU ETS Directive, Energy Union / electricity market design, Circular Economy package / revision of waste directives, TTIP negotiations, Horizon 2020


 

Non

Non

Non

Non

Non

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 1   75%: 2  

3

2,5

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Aurélie PATTYN 14/01/2015 12/01/2016
Jan Peter Jebsen 14/01/2015 12/01/2016

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Energetika
 • Įmonės
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Vidaus rinka

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

European Aluminium Association - EAA
European Non-ferrous Metals Association - Eurometaux
European Roundtable of Industrialists - ERT
International Emissions Trading Association - IETA
Centre for European Policy Studies - CEPS
European Policy Centre - EPC
Friends of Europe

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

>= 500 000 € ir < 599 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.