Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Norsk Hydro

Tunnusnumber registris: 45060553191-59
Registreerimise kuupäev: 8.02.10 18:00:24

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 4.02.14 12:19:13
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 4.02.14 12:19:13


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Norsk Hydro
Akronüüm:
Õiguslik vorm: Norwegian ASA
Veebisait: http://www.hydro.com

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Svein Richard Brandtzæg
Ametikoht: CEO and President

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Jan Peter Jebsen
Ametikoht: Head of EU Affairs

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 260 Drammensveien 
NO-0240 Oslo
NORRA
Telefoninumber: (+47) 22 53 81 00
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Brussels office:
Norsk Hydro EU SPRL
EU Affairs Office
Head of Office: Mr. Jan Peter Jebsen
17, Rue Archimède
B-1000 Brussels
Belgium
Tel: +32 2 286 48 80

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Hydro is a global aluminium company with production, sales and trading activities throughout the value chain, from bauxite, alumina and energy generation to the production of primary aluminium and rolled products as well as recycling. Based in Norway, the company has 13,000 employees involved in activities in more than 50 countries on all continents. Rooted in more than a century of experience in renewable energy production, technology development and progressive partnerships, Hydro is committed to strengthening the viability of the customers and communities we serve.

Hydro operates modern, cost-efficient primary metal production facilities in Europe, America, Australia and Middle East. We are an industry leader for a range of downstream products and markets, in particular the building, packaging, lithographic and automotive market sectors. We supply high quality, value-added aluminium products and solutions. Hydro is the second largest power producer in Norway, and the largest privately owned producer.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 3
Lisateave: 2 FTE for activities falling under the scope of the Register

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Aurélie PATTYN 8.02.14 4.02.15
Jan Peter Jebsen 6.02.14 4.02.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Environment
Energy
Competition
Trade
Industrial Policy

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Rahvatervis
 • Siseturg
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
European Aluminium Association - EAA
European Non-ferrous Metals Association - Eurometaux
European Roundtable of Industrialists - ERT
International Emissions Trading Association - IETA
Centre for European Policy Studies - CEPS
European Policy Centre - EPC

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 500000  € ja < 600000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.