Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Demographic Change Regions Network

Id-nummer i registret: 45030368579-96
Registreringsdag: 13/04/2012 09:37:48

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 12/06/2015 12:35:21
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 30/03/2015 09:43:26
Sista dag för nästa uppdatering är den: 30/03/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Demographic Change Regions Network

DCRN

informal network

    Val av sektion

VI - Organisationer som företräder lokala, regionala och kommunala myndigheter, övriga offentliga eller blandade enheter etc.

Regionala strukturer

    Adressuppgifter

Trierstraat, 59-61
1040 Bruxelles
BELGIEN

(+32) 2 737 99 74

    Juridiskt ansvarig

Paul Engelen

co-speaker

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Paul Engelen

co-speaker

    Mål och uppdrag

• raising the awareness of European institutions on the specific needs of regions affected by demographic change,
• cooperating with EU institutions – in particular the European Parliament, the European Commission and the Committee of Regions,
• sharing information and experiences on demographic change issues,
• improving the cooperation among Brussels based regional offices,
• developing common projects,
• promoting cooperation between the regions and stakeholders such as NGO’s and universities.

  • Europeiska
  • regional/lokal nivå

    specifika verksamheter som registret omfattar

Europe 2020 Strategy, EIP active and healthy ageing.


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Regular meetings and brainstorming sessions, seminars and workshops, meetings with relevant officials and also disseminating best practises in form of consultation responses and presentations.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 1

1

0,2

All persons engaged to DCRN activities are members of the staff of regional offices in Brussels or regional administrations. They are all paid by regional authorities; their engagement for DCRN is part of their job as an employee of their region.

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Folkhälsa
  • Regionalpolitik
  • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor

    Medlemskap

0

Representation of the Land Brandenburg to the EU(1),
Hanse-Office(1),
Sächsisches Verbindungsbüro in Brüssel(1),
Office of the Province of Limburg(1),
Informationsbüro des Landes Mecklenburg-Vorpommern bei der EU(1),
Castilla y León Office in Brussels(1),
North Finland EU Office(1),
Le Bureau Bourgogne Franche-Comté de Bruxelles(1),
Fundación Galicia Europa (1),
Principado de Asturias (1),
Regional Office of Extremadura in Brussels (1),
Office of Castilla-La Mancha in Brussels (1),
Landesvertretung Sachsen-Anhalt bei der EU (1).

  • FINLAND
  • FRANKRIKE
  • NEDERLÄNDERNA
  • SPANIEN
  • TYSKLAND

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

500 €

500 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

500 €

DCRN has no own budget and no own staff. All non-personnel-costs for DCRN activities (e.g. for events, prints, translations) are shared by the regions who are member of the network. Only public resources are used to finance the DCRN activities.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.