Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Demographic Change Regions Network

Id-nummer i registret: 45030368579-96
Registreringsdag: 2012-04-13 09:37:48

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-03-20 17:26:15
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-03-20 17:26:15


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Demographic Change Regions Network
Förkortning: DCRN
Associationsform (rättslig ställning): informal network
Webbplats: http://dcrn.eu/

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Paul Engelen
Befattning: co-speaker

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Paul Engelen
Befattning: co-speaker

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Trierstraat  59-61
1040 Bruxelles
BELGIEN
Telefon: (+32) 2 737 99 74
Fax: (+32) 2 737 99 61
Andra adressuppgifter: c/o P.R.J. (Paul) Engelen
EU Public Affairs Officer
Provincie Limburg (NL)

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: • raising the awareness of European institutions on the specific needs of regions affected by demographic change,
• cooperating with EU institutions – in particular the European Parliament, the European Commission and the Committee of Regions,
• sharing information and experiences on demographic change issues,
• improving the cooperation among Brussels based regional offices,
• developing common projects,
• promoting cooperation between the regions and stakeholders such as NGO’s and universities.
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 15
Kompletterande upplysningar: All persons engaged to DCRN activities are members of the staff of regional offices in Brussels or regional administrations. They are all paid by regional authorities; their engagement for DCRN is part of their job as an employee of their region.

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Regular meetings and brainstorming sessions, seminars and workshops, meetings with relevant officials and also disseminating best practises in form of consultation responses and presentations.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Folkhälsa
 • Regionalpolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 0
Antal medlemsorganisationer: 8
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
 • Representation of the Land Brandenburg to the EU (1 Medlemmar)
 • HanseOffice (1 Medlemmar)
 • Sächsisches Verbindungsbüro in Brüssel (1 Medlemmar)
 • Office of the Province of Limburg (1 Medlemmar)
 • Informationsbüro des Landes Mecklenburg-Vorpommern bei der EU (1 Medlemmar)
 • Castilla y León Office in Brussels (1 Medlemmar)
 • North Finland EU Office (1 Medlemmar)
 • Le Bureau Bourgogne Franche-Comté de Bruxelles (1 Medlemmar)
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • FINLAND
 • FRANKRIKE
 • NEDERLÄNDERNA
 • SPANIEN
 • TYSKLAND

Kompletterande upplysningar: DCRN is an informal network of European regions. The acitve persons belong to the staff of the regional offices and representations in Brussels, which are not listed in the transparency register, according to Art. 10 no. 13 ("scope of the register") of the interinstitunioal agreement.

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Total budget: 500
därav offentlig finansiering: 500
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor:
- regionala/lokala källor: 500
därav andra källor:
- gåvor:
- medlemsavgifter:
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

DCRN has no own budget and no own staff. All non-personnel-costs for DCRN activities (e.g. for events, prints, translations) are shared by the regions who are member of the network. Only public resources are used to finance the DCRN activities.


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.