Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Demographic Change Regions Network

Identifikační číslo v rejstříku: 45030368579-96
Datum registrace: 13/04/2012 09:37:48

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 12/06/2015 12:35:21
Datum poslední roční aktualizace je: 30/03/2015 09:43:26
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 30/03/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Demographic Change Regions Network

DCRN

informal network

    Oddíl Registrace

VI - Organizace zastupující místní, regionální a obecní orgány, jiné veřejné či smíšené subjekty atd.

regionální struktury

    Kontaktní údaje

Trierstraat, 59-61
1040 Bruxelles
BELGIE

(+32) 2 737 99 74

    Osoba s právní odpovědností

pan  Paul Engelen

co-speaker

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Paul Engelen

co-speaker

    Cíle a úkoly

• raising the awareness of European institutions on the specific needs of regions affected by demographic change,
• cooperating with EU institutions – in particular the European Parliament, the European Commission and the Committee of Regions,
• sharing information and experiences on demographic change issues,
• improving the cooperation among Brussels based regional offices,
• developing common projects,
• promoting cooperation between the regions and stakeholders such as NGO’s and universities.

  • evropské
  • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Europe 2020 Strategy, EIP active and healthy ageing.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Regular meetings and brainstorming sessions, seminars and workshops, meetings with relevant officials and also disseminating best practises in form of consultation responses and presentations.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 1

1

0,2

All persons engaged to DCRN activities are members of the staff of regional offices in Brussels or regional administrations. They are all paid by regional authorities; their engagement for DCRN is part of their job as an employee of their region.

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Regionální politika
  • Veřejné zdraví
  • Zaměstnanost a sociální věci

    Členství a příslušnost

0

Representation of the Land Brandenburg to the EU(1),
Hanse-Office(1),
Sächsisches Verbindungsbüro in Brüssel(1),
Office of the Province of Limburg(1),
Informationsbüro des Landes Mecklenburg-Vorpommern bei der EU(1),
Castilla y León Office in Brussels(1),
North Finland EU Office(1),
Le Bureau Bourgogne Franche-Comté de Bruxelles(1),
Fundación Galicia Europa (1),
Principado de Asturias (1),
Regional Office of Extremadura in Brussels (1),
Office of Castilla-La Mancha in Brussels (1),
Landesvertretung Sachsen-Anhalt bei der EU (1).

  • FINSKO
  • FRANCIE
  • NĚMECKO
  • NIZOZEMSKO
  • ŠPANĚLSKO

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

500 €

500 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

500 €

DCRN has no own budget and no own staff. All non-personnel-costs for DCRN activities (e.g. for events, prints, translations) are shared by the regions who are member of the network. Only public resources are used to finance the DCRN activities.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.