Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Demographic Change Regions Network

Identifikační číslo v rejstříku: 45030368579-96
Datum registrace: 13.4.12 9:37:48

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 20.3.14 17:26:15
Datum poslední roční aktualizace je 20.3.14 17:26:15


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Demographic Change Regions Network
Zkratka: DCRN
Právní forma informal network
Internetové stránky: http://dcrn.eu/

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Paul Engelen
Funkce: co-speaker

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Paul Engelen
Funkce: co-speaker

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Trierstraat  59-61
1040 Bruxelles
BELGIE
Telefon: (+32) 2 737 99 74
Číslo faxu: (+32) 2 737 99 61
Další kontaktní údaje: c/o P.R.J. (Paul) Engelen
EU Public Affairs Officer
Provincie Limburg (NL)

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: • raising the awareness of European institutions on the specific needs of regions affected by demographic change,
• cooperating with EU institutions – in particular the European Parliament, the European Commission and the Committee of Regions,
• sharing information and experiences on demographic change issues,
• improving the cooperation among Brussels based regional offices,
• developing common projects,
• promoting cooperation between the regions and stakeholders such as NGO’s and universities.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 15
Doplňující informace: All persons engaged to DCRN activities are members of the staff of regional offices in Brussels or regional administrations. They are all paid by regional authorities; their engagement for DCRN is part of their job as an employee of their region.

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Regular meetings and brainstorming sessions, seminars and workshops, meetings with relevant officials and also disseminating best practises in form of consultation responses and presentations.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Regionální politika
 • Veřejné zdraví
 • Zaměstnanost a sociální věci

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 0
Celkový počet členských organizací: 8
Členské organizace (Počet členů) :
 • Representation of the Land Brandenburg to the EU (1 členů)
 • HanseOffice (1 členů)
 • Sächsisches Verbindungsbüro in Brüssel (1 členů)
 • Office of the Province of Limburg (1 členů)
 • Informationsbüro des Landes Mecklenburg-Vorpommern bei der EU (1 členů)
 • Castilla y León Office in Brussels (1 členů)
 • North Finland EU Office (1 členů)
 • Le Bureau Bourgogne Franche-Comté de Bruxelles (1 členů)
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • FINSKO
 • FRANCIE
 • NĚMECKO
 • NIZOZEMSKO
 • ŠPANĚLSKO

Doplňující informace: DCRN is an informal network of European regions. The acitve persons belong to the staff of the regional offices and representations in Brussels, which are not listed in the transparency register, according to Art. 10 no. 13 ("scope of the register") of the interinstitunioal agreement.

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Celkový rozpočet: 500
z toho veřejné financování: 500
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů:
- z místních či regionálních zdrojů: 500
z toho ostatní zdroje:
- dary:
- členské příspěvky:
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

DCRN has no own budget and no own staff. All non-personnel-costs for DCRN activities (e.g. for events, prints, translations) are shared by the regions who are member of the network. Only public resources are used to finance the DCRN activities.


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.