Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Verband der TÜV e.V.

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 45013506457-28
Data Reġistrazzjoni: 22/08/2011 16:00:12

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 14/08/2013 14:43:56
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 14/08/2013 14:43:56


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Verband der TÜV e.V.
Akronimu: VdTÜV
Statut legali: e.V.
Websajt: http://www.vdtuev.de

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Klaus Dr. Brüggemann
Kariga: Geschäftsführendes Präsidiumsmitglied

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Daniel Pflumm
Kariga: Leiter Büro Brüssel

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 136 Friedrichstraße 
Berlin 10117
IL-ĠERMANJA
Numru tat-telefon: (+49) 30760095400
Numru tal-faks: (+49) 30760095401
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Der Verband der TÜV sorgt unter dem Motto "Wissen erhalten, Zukunft gestalten" für einen permanenten Erfahrungsaustausch. In über 100 Gremien und Arbeitskreisen beraten sich die Experten untereinander, entwickeln die technische Sicherheit immer weiter und passen ihre Methoden den aktuellen Anforderungen und Innovationen an.

Der VdTÜV unterstützt seine Mitglieder bei der Erbringung ihrer unabhängigen und neutralen Dienstleistungen wie Beratung, Testen, Prüfung, Zertifizierung und Ausbildung auf den Gebieten technische Sicherheit, Qualität, Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit.

Der VdTÜV vertritt die Mitgliederinteressen in den gemeinsamen Angelegenheiten auf vorgenannten Gebieten gegenüber Politik, Regierungen, Gesetzgebungen, Ministerien, Wirtschaftskreisen, Verbänden und der Öffentlichkeit.

Der VdTÜV verfolgt den Zweck einer dem technologischen Fortschritt kontinuierlich angepassten Weiterentwicklung auf allen relevanten Gebieten.

Ein auf Gewinn abzielender Geschäftsbetrieb des VdTÜV ist ausgeschlossen.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 4
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Daniel PFLUMM 06/09/2013 04/09/2014
Richard Goebelt 06/09/2013 04/09/2014

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Der Verband der TÜV informiert seine Mitglieder über relevante Entwicklungen und Vorhaben der europäischen Gesetzgebung und nachgelagerten Regelsetzung (Normung und Akkreditierung). Er unterstützt und berät die europäischen Entscheidungsträger/Institutionen hinsichtlich der Gestaltung des Regelungsumfeld der für seine Mitglieder relevanten Politikfelder - vornehmlich, indem er fachliche Expertise aus den Reihen der TÜV und Informationen zur Verfügung stellt. Sicherheit von Produkten und Dienstleistungen aller Branchen stehen dabei in besonderem Fokus.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Affarijiet Interni
 • Ambjent
 • Azzjoni għall-Klima
 • Edukazzjoni
 • Enerġija
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Konsumaturi
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Riċerka u teknoloġija
 • Saħħa pubblika
 • Sikurezza tal-ikel
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Suq Intern
 • Trasport

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Der VdTÜV ist Mitglied in den Europäischen Verbänden CEOC, CITA und CIECA sowie in weiteren nationalen Verbänden und Vereinigungen auf nationaler Ebene, wie Eurolab, BDI oder der Europäischen Bewegung Deutschlands. Der VdTÜV engagiert sich außerdem bei der Erarbeitung internationaler und europäischer Normen und Leitfäden.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 12/2012
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 250000  € et < 300000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.