Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Verband der TÜV e.V.

Identitātes numurs Reģistrā: 45013506457-28
Reģistrācijas datums: 11.22.8 16:00:12

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.1.8 11:16:39
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.1.8 11:16:39


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Verband der TÜV e.V.
Akronīms: VdTÜV
Juridiskais statuss: e.V.
Tīmekļa vietne: http://www.vdtuev.de

Nodaļas

Nodaļa: II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības
un precīzāk: Tirdzniecības, uzņēmējdarbības un profesionālās apvienības

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Klaus Dr. Brüggemann
Amats Geschäftsführendes Präsidiumsmitglied

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Daniel Pflumm
Amats Leiter Büro Brüssel

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Friedrichstraße  136
Berlin 10117
VĀCIJA
Tālruņa numurs: (+49) 30760095400
Faksa numurs: (+49) 30760095401
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Der Verband der TÜV sorgt unter dem Motto "Wissen erhalten, Zukunft gestalten" für einen permanenten Erfahrungsaustausch. In über 100 Gremien und Arbeitskreisen beraten sich die Experten untereinander, entwickeln die technische Sicherheit immer weiter und passen ihre Methoden den aktuellen Anforderungen und Innovationen an.

Der VdTÜV unterstützt seine Mitglieder bei der Erbringung ihrer unabhängigen und neutralen Dienstleistungen wie Beratung, Testen, Prüfung, Zertifizierung und Ausbildung auf den Gebieten technische Sicherheit, Qualität, Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit.

Der VdTÜV vertritt die Mitgliederinteressen in den gemeinsamen Angelegenheiten auf vorgenannten Gebieten gegenüber Politik, Regierungen, Gesetzgebungen, Ministerien, Wirtschaftskreisen, Verbänden und der Öffentlichkeit.

Der VdTÜV verfolgt den Zweck einer dem technologischen Fortschritt kontinuierlich angepassten Weiterentwicklung auf allen relevanten Gebieten.

Ein auf Gewinn abzielender Geschäftsbetrieb des VdTÜV ist ausgeschlossen.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 4
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Daniel PFLUMM 14.9.9 15.5.9
Richard Goebelt 14.9.9 15.5.9

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Der Verband der TÜV informiert seine Mitglieder über relevante Entwicklungen und Vorhaben der europäischen Gesetzgebung und nachgelagerten Regelsetzung (Normung und Akkreditierung). Er unterstützt und berät die europäischen Entscheidungsträger/Institutionen hinsichtlich der Gestaltung des Regelungsumfeld der für seine Mitglieder relevanten Politikfelder - vornehmlich, indem er fachliche Expertise aus den Reihen der TÜV und Informationen zur Verfügung stellt. Sicherheit von Produkten und Dienstleistungen aller Branchen stehen dabei in besonderem Fokus.

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Iekšējais tirgus
 • Iekšlietu
 • Informācijas sabiedrība
 • Izglītība
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Konkurence
 • Pārtikas nekaitīgums
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Sabiedrības veselība
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
Der VdTÜV ist Mitglied in den Europäischen Verbänden CEOC, CITA und CIECA sowie in weiteren nationalen Verbänden und Vereinigungen auf nationaler Ebene, wie Eurolab, BDI oder der Europäischen Bewegung Deutschlands. Der VdTÜV engagiert sich außerdem bei der Erarbeitung internationaler und europäischer Normen und Leitfäden.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2012 - 12/2012
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. >= 250000  € un < 300000  €
No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.