Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Verband der TÜV e.V.

Tunnistenumero rekisterissä: 45013506457-28
Rekisteröintipäivä: 22.8.2011 16:00:12

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 14.8.2013 14:43:56
Edellinen vuotuinen päivitys: 14.8.2013 14:43:56


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Verband der TÜV e.V.
Lyhenne: VdTÜV
Organisaation oikeudellinen muoto: e.V.
Internet-osoite: http://www.vdtuev.de

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Klaus Dr. Brüggemann
Tehtävä organisaatiossa: Geschäftsführendes Präsidiumsmitglied

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Daniel Pflumm
Tehtävä organisaatiossa: Leiter Büro Brüssel

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Friedrichstraße  136
10117 Berlin
SAKSA
Puhelinnumero: (+49) 30760095400
Faksinumero: (+49) 30760095401
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Der Verband der TÜV sorgt unter dem Motto "Wissen erhalten, Zukunft gestalten" für einen permanenten Erfahrungsaustausch. In über 100 Gremien und Arbeitskreisen beraten sich die Experten untereinander, entwickeln die technische Sicherheit immer weiter und passen ihre Methoden den aktuellen Anforderungen und Innovationen an.

Der VdTÜV unterstützt seine Mitglieder bei der Erbringung ihrer unabhängigen und neutralen Dienstleistungen wie Beratung, Testen, Prüfung, Zertifizierung und Ausbildung auf den Gebieten technische Sicherheit, Qualität, Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit.

Der VdTÜV vertritt die Mitgliederinteressen in den gemeinsamen Angelegenheiten auf vorgenannten Gebieten gegenüber Politik, Regierungen, Gesetzgebungen, Ministerien, Wirtschaftskreisen, Verbänden und der Öffentlichkeit.

Der VdTÜV verfolgt den Zweck einer dem technologischen Fortschritt kontinuierlich angepassten Weiterentwicklung auf allen relevanten Gebieten.

Ein auf Gewinn abzielender Geschäftsbetrieb des VdTÜV ist ausgeschlossen.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 4
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Daniel PFLUMM 6.9.2013 4.9.2014
Richard Goebelt 6.9.2013 4.9.2014

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Der Verband der TÜV informiert seine Mitglieder über relevante Entwicklungen und Vorhaben der europäischen Gesetzgebung und nachgelagerten Regelsetzung (Normung und Akkreditierung). Er unterstützt und berät die europäischen Entscheidungsträger/Institutionen hinsichtlich der Gestaltung des Regelungsumfeld der für seine Mitglieder relevanten Politikfelder - vornehmlich, indem er fachliche Expertise aus den Reihen der TÜV und Informationen zur Verfügung stellt. Sicherheit von Produkten und Dienstleistungen aller Branchen stehen dabei in besonderem Fokus.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Elintarviketurva
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Ilmastotoimet
 • Kansanterveys
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Kuluttaja-asiat
 • Liikenne
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tutkimus ja teknologia
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Der VdTÜV ist Mitglied in den Europäischen Verbänden CEOC, CITA und CIECA sowie in weiteren nationalen Verbänden und Vereinigungen auf nationaler Ebene, wie Eurolab, BDI oder der Europäischen Bewegung Deutschlands. Der VdTÜV engagiert sich außerdem bei der Erarbeitung internationaler und europäischer Normen und Leitfäden.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 250000  € - < 300000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.