Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Verband der TÜV e.V.

Identifikační číslo v rejstříku: 45013506457-28
Datum registrace: 22.8.11 16:00:12

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 1.8.14 11:16:39
Datum poslední roční aktualizace je 1.8.14 11:16:39


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Verband der TÜV e.V.
Zkratka: VdTÜV
Právní forma e.V.
Internetové stránky: http://www.vdtuev.de

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Klaus Dr. Brüggemann
Funkce: Geschäftsführendes Präsidiumsmitglied

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Daniel Pflumm
Funkce: Leiter Büro Brüssel

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Friedrichstraße  136
10117 Berlin
NĚMECKO
Telefon: (+49) 30760095400
Číslo faxu: (+49) 30760095401
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Der Verband der TÜV sorgt unter dem Motto "Wissen erhalten, Zukunft gestalten" für einen permanenten Erfahrungsaustausch. In über 100 Gremien und Arbeitskreisen beraten sich die Experten untereinander, entwickeln die technische Sicherheit immer weiter und passen ihre Methoden den aktuellen Anforderungen und Innovationen an.

Der VdTÜV unterstützt seine Mitglieder bei der Erbringung ihrer unabhängigen und neutralen Dienstleistungen wie Beratung, Testen, Prüfung, Zertifizierung und Ausbildung auf den Gebieten technische Sicherheit, Qualität, Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit.

Der VdTÜV vertritt die Mitgliederinteressen in den gemeinsamen Angelegenheiten auf vorgenannten Gebieten gegenüber Politik, Regierungen, Gesetzgebungen, Ministerien, Wirtschaftskreisen, Verbänden und der Öffentlichkeit.

Der VdTÜV verfolgt den Zweck einer dem technologischen Fortschritt kontinuierlich angepassten Weiterentwicklung auf allen relevanten Gebieten.

Ein auf Gewinn abzielender Geschäftsbetrieb des VdTÜV ist ausgeschlossen.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 4
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Daniel PFLUMM 9.9.14 5.9.15
Richard Goebelt 9.9.14 5.9.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Der Verband der TÜV informiert seine Mitglieder über relevante Entwicklungen und Vorhaben der europäischen Gesetzgebung und nachgelagerten Regelsetzung (Normung und Akkreditierung). Er unterstützt und berät die europäischen Entscheidungsträger/Institutionen hinsichtlich der Gestaltung des Regelungsumfeld der für seine Mitglieder relevanten Politikfelder - vornehmlich, indem er fachliche Expertise aus den Reihen der TÜV und Informationen zur Verfügung stellt. Sicherheit von Produkten und Dienstleistungen aller Branchen stehen dabei in besonderem Fokus.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Der VdTÜV ist Mitglied in den Europäischen Verbänden CEOC, CITA und CIECA sowie in weiteren nationalen Verbänden und Vereinigungen auf nationaler Ebene, wie Eurolab, BDI oder der Europäischen Bewegung Deutschlands. Der VdTÜV engagiert sich außerdem bei der Erarbeitung internationaler und europäischer Normen und Leitfäden.

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 250000  € a < 300000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.