Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

BREIZ EUROPE

Tunnistenumero rekisterissä: 44968076843-33
Rekisteröintipäivä: 30.9.2011 14:39:39

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 18.9.2013 12:19:47
Edellinen vuotuinen päivitys: 18.9.2013 12:19:47


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: BREIZ EUROPE
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: ASSOCIATION
Internet-osoite:

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: CHRISTOPHE HAMON
Tehtävä organisaatiossa: DIRECTEUR

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: CHRISTOPHE HAMON
Tehtävä organisaatiossa: DIRECTEUR

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: RUE FROISSART  141
1040 BRUXELLES
BELGIA
Puhelinnumero: (+322) 2304426
Faksinumero: (+322) 2305183
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Veille règlementaire attachée à toutes les dispositions pouvant concerner l'agriculture et l'agroalimentaire (marchés, développement rural, sanitaire, phytosanitaire, fiscalité, environnemennt, entreprises, commerce, ....)
Interface institutions européennes / adhérents
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 3
Lisätietoja 2 délégués permanents à temps plein + stagiaire intérimaire

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Christophe HAMON 26.8.2014 21.8.2015
François SAINT LAGER 20.9.2013 18.9.2014

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Echange d'information;
rédaction de notes d'information et de prises de position;
participation aux réunions publiques et/ou avec invitation, en tant que stakeholder;

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Elintarviketurva
 • Energia
 • Ilmastotoimet
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Laajentuminen
 • Liikenne
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulkosuhteet
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 10/2009 - 09/2010
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: 311 000 €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

Charges fixes (personnel, locaux, assurances, ...) :
261 000 €
Charges variables (déplacements, télécommunications, évènementiel, ...) :
50 000 €

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.