Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

BREIZ EUROPE

Идентификационен номер в Регистъра: 44968076843-33
Дата на регистрация: 11-9-30 14:39:39

Последната промяна на данните за тази организация е от 13-9-18 12:19:47
Последната годишна актуализация е извършена на 13-9-18 12:19:47


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: BREIZ EUROPE
Инициали:
Правен статут: ASSOCIATION
Уебсайт:

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Търговски, стопански и професионални асоциации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  CHRISTOPHE HAMON
Длъжност: DIRECTEUR

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  CHRISTOPHE HAMON
Длъжност: DIRECTEUR

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: RUE FROISSART  141
1040 BRUXELLES
БЕЛГИЯ
Телефонен номер: (+322) 2304426
Факс: (+322) 2305183
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Veille règlementaire attachée à toutes les dispositions pouvant concerner l'agriculture et l'agroalimentaire (marchés, développement rural, sanitaire, phytosanitaire, fiscalité, environnemennt, entreprises, commerce, ....)
Interface institutions européennes / adhérents
Интересите на организацията са на:
 • регионално равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 3
Допълнителна информация: 2 délégués permanents à temps plein + stagiaire intérimaire

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Christophe HAMON 14-8-26 15-8-21
François SAINT LAGER 13-9-20 14-9-18

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Echange d'information;
rédaction de notes d'information et de prises de position;
participation aux réunions publiques et/ou avec invitation, en tant que stakeholder;

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Безопасност на храните
 • Бюджет
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Икономически и финансови въпроси
 • Конкуренция
 • Митници
 • Научни изследвания и технологии
 • Обществено здраве
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Потребители
 • Предприятия
 • Развитие
 • Разширяване
 • Регионална политика
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 10/2009 - 09/2010
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: 311 000 €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:

Charges fixes (personnel, locaux, assurances, ...) :
261 000 €
Charges variables (déplacements, télécommunications, évènementiel, ...) :
50 000 €

Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.