Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Sigma sei

Identifikavimo numeris Registre: 44835178512-45
Registracijos data: 12.4.5 12.54.21

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.3.11 09.13.36
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.3.11 09.13.36


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Sigma sei
Akronimas: Sigmasei
Teisinis statusas: sas
Svetainė: http://www.sigmasei.com

Kategorijos

Kategorija: I. Profesionalų konsultacijų kontoros, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai
Tiksliau: Profesionalų konsultacijų kontoros

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: paolo polverosi
Pareigos: CEO

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: paolo polverosi
Pareigos: CEO

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: guido monaco 2  0039571994
50053 Empoli
ITALIJA
Telefono numeris: (+571) 994111
Faksas: (+571) 994111
Papildoma kontaktinė informacija: Sigma sei S.a.s., a management consulting firm:
SMe's Venture capital,Total Quality Assurance, Health & Safety, R&D, Training.

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: La nostra società è impegnata nel supportare la crescita delle PMI italiane attraverso l'attivazione di fondi esteri quali mercati alternativi del capitale ai finanziamenti bancari.
Assiste inoltre le PMI nel risk managment e nella gestione dei processi di innovazione.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 1
Papildoma informacija: see www.sigmasei.com

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Management consulting
Educational
Cultural & Creative industry

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Įmonės
 • Konkurencija

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
APCO-CMC

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2011 - 12/2011
Organizacijos apyvarta, susijusi su ES institucijose jos klientų užsakymu vykdyta lobistine veikla:
>= 100000  € ir < 150000  €

Klientai, kurių dalis apyvartoje yra mažesnė negu 50000 €.
 • Florence University of the Arts

Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:

see www.sigmasei.com

Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.