Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe deutscher Nichtregierungsorganisationen e.V.

Αριθμός μητρώου: 44781354710-39
ημερομηνία της εγγραφής: 07/12/2010 15:40:23

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 11/08/2015 15:04:11
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 09/04/2015 14:25:34
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 09/04/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe deutscher Nichtregierungsorganisationen e.V.

VENRO e.V.

eingetragener Verein

    Τμήμα εγγραφής

III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Stresemannstr., 72
10963 Berlin
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(+4930)263929910

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κυρία  Heike Spielmans

Geschäftsführerin

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Anke Kurat

Stellvertretende Geschäftsführerin/Referentin

    Στόχοι και αποστολή

VENRO ist ein freiwilliger Zusammenschluss von rund 120 deutschen Nichtregierungsorganisationen (NRO), die bundesweit tätig sind. Lokale Initiativen werden im Verband durch die NRO-Landesnetzwerke repräsentiert, die ebenfalls VENRO-Mitglieder sind und etwa 2000 große, mittlere und kleine NRO vertreten.

Die VENRO-Mitglieder sind private und kirchliche Träger der Entwicklungszusammenarbeit, der humanitären Hilfe sowie der entwicklungspolitischen Bildungs-, Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit. Sie alle tragen im Rahmen ihrer jeweiligen spezifischen Aufgabenfelder zur Verwirklichung der Verbandsziele bei. Die VENRO-Mitglieder prägen in ihrer Vielfalt das Profil des Dachverbandes. Grundlage der Zusammenarbeit ist die Achtung der Autonomie der einzelnen Mitgliedsorganisationen.

Dialog und Kooperation
Entwicklungspolitische NRO sind ein wichtiger Bestandteil der Zivilgesellschaft. Sie erheben Einspruch und mischen sich ein, setzen auf Dialog und Kooperation. In den NRO bündeln sich das Verantwortungsbewusstsein und Engagement von Bürgerinnen und Bürgern – und dies in hohem Maße ehrenamtlich.

VENRO ist Mitglied von CONCORD, dem europäischen Dachverband entwicklungspolitischer NRO und gehört dem internationalen Netzwerk „G7 NGO Platform Alliance“ an. In dem Netzwerk haben sich entwicklungspolitische Dachverbände der führenden sieben Industriestaaten zusammengeschlossen, um sich für mehr Engagement bei der weltweiten Armutsbekämpfung einzusetzen.

Was wir wollen
Was wir wollen
Der Zusammenschluss soll ermöglichen, dass die NRO ihren Beitrag für mehr Gerechtigkeit in der Einen Welt verstärken und mit noch größerem Nachdruck für die Bekämpfung der Armut, die Verwirklichung der Menschenrechte und die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen eintreten.

VENRO verfolgt das Ziel einer nachhaltigen Entwicklungspolitik im Sinne des weltweiten Aktionsprogramms AGENDA 21. Das Programm wurde 1992 von 179 Staaten auf der „Konferenz für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen“ (UNCED) in Rio de Janeiro (1992) beschlossen. Im Sinne einer zukunftsfähigen Entwicklung wird ein Ausgleich zwischen Reich und Arm, den Geschlechtern und Generationen angestrebt.

Entwicklungspolitik als globale Strukturpolitik
Entwicklungspolitik als globale Strukturpolitik
VENRO setzt sich für eine globale Strukturpolitik ein, die die Förderung von Projekten und Programmen in den Entwicklungsländern ergänzt.

Um diese Ziele zu erreichen, sieht der Verband seine Hauptaufgaben darin:

den Stellenwert der Entwicklungspolitik zu erhöhen
auf eine alle Politikbereiche einbeziehende, in sich stimmige Entwicklungspolitik hinzuwirken und diese gesamtgesellschaftlich besser zu verankern;
Dialog zwischen den privaten und staatlichen Trägern der Entwicklungszusammenarbeit zu fördern und
den gesellschaftlichen und politischen Beitrag der entwicklungspolitischen NRO zu sichern und zu stärken.

  • ευρωπαϊκού επιπέδου
  • εθνικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Post-2015 Agenda
Klima
Haushalt

Post-2015 Agenda
Klima
Haushalt


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Beteiligung an der Konsultation zur Post-2015-Agenda

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 3   75%: 2  

5

4,5

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Ανάπτυξη
  • Ανθρωπιστική βοήθεια
  • Δράση για το κλίμα
  • Περιβάλλον

    Μέλη

0

  • ΓΕΡΜΑΝΙΑ

VENRO ist Mitglied von CONCORD, dem europäischen Dachverband entwicklungspolitischer NRO und gehört dem internationalen Netzwerk „G7 NGO Platform Alliance“ an.

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

1.194.000 €

432.000 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

432.000 €

762.000 €

77.000 €

675.000 €

10.000 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.