Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

demosEUROPA - Centre for European Strategy

Id-nummer i registret: 44740636190-33
Registreringsdag: 2011-07-12 15:57:27

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-07-21 15:09:35
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-07-21 14:50:29


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: demosEUROPA - Centre for European Strategy
Förkortning: demosEUROPA
Associationsform (rättslig ställning): Foundation
Webbplats: http://www.demoseuropa.eu

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Pawel Swieboda
Befattning: President of the Board

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Anna Orlonek
Befattning: Communication Director

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Sniegockiej  10/12
00430 WARSZAWA
POLEN
Telefon: (+48) 4017026
Fax: (+48) 4017029
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: demosEUROPA – Centre for European Strategy Foundation serves as a platform for public debate and exchange of ideas on European integration, the European Union’s position at the global stage, broadly defined international relations and globalization. The Centre promotes active, engaged and unequivocally pro-European role of Poland as a Member State. demosEUROPA – Centre for European Strategy Foundation inspires, initiates and assists in designing Poland’s tangible contributions to the success of the European project. The Centre’s activities are founded on the belief that active role of Poland in Europe is prerequisite to the best interests of the State and its citizens.
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 4
Kompletterande upplysningar: This is the total number of employees, excluding administrative staff.

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


demosEUROPA - Centre for European Strategy has been active in the following policy areas:
EU Enlargment;
EU Neighbourhood;
EU Innovation policy;
EU Energy and Climate Policy;
Transatlantic Economic Relations;
Low Carbon Economy in Poland;
Innovative Administration;


Our activities included organizing conferences, preparing reports, policy papers and commentaries as well as providing expertise in the above mentioned policy areas in the form of participating in seminars and consultations and preparing written opinions and commissioned reports.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Miljö
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utvidgning

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 6
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • POLEN

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 396 103
därav offentlig finansiering: 28 127
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag: 28 127
- nationella källor:
- regionala/lokala källor:
därav andra källor: 367 976
- gåvor:
- medlemsavgifter:
Grant (European Climate Foundation) : 16 453
Other statutury activity : 5 569
Grant (European Climate Foundation) : 48 509
Grant (NATO) : 9 818
Business activity : 210 644
Grant (Global Utmaming) : 8 187
Grant (Friedrich Ebert Foundation) : 20 440
Grant (ERSTE) : 48 356
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret:
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.