Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

demosEUROPA - Centre for European Strategy

Identifikavimo numeris Registre: 44740636190-33
Registracijos data: 11.7.12 15.57.27

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.7.21 15.09.35
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.7.21 14.50.29


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: demosEUROPA - Centre for European Strategy
Akronimas: demosEUROPA
Teisinis statusas: Foundation
Svetainė: http://www.demoseuropa.eu

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Pawel Swieboda
Pareigos: President of the Board

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Anna Orlonek
Pareigos: Communication Director

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Sniegockiej  10/12
00430 WARSZAWA
LENKIJA
Telefono numeris: (+48) 4017026
Faksas: (+48) 4017029
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: demosEUROPA – Centre for European Strategy Foundation serves as a platform for public debate and exchange of ideas on European integration, the European Union’s position at the global stage, broadly defined international relations and globalization. The Centre promotes active, engaged and unequivocally pro-European role of Poland as a Member State. demosEUROPA – Centre for European Strategy Foundation inspires, initiates and assists in designing Poland’s tangible contributions to the success of the European project. The Centre’s activities are founded on the belief that active role of Poland in Europe is prerequisite to the best interests of the State and its citizens.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės
 • Europos
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 4
Papildoma informacija: This is the total number of employees, excluding administrative staff.

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


demosEUROPA - Centre for European Strategy has been active in the following policy areas:
EU Enlargment;
EU Neighbourhood;
EU Innovation policy;
EU Energy and Climate Policy;
Transatlantic Economic Relations;
Low Carbon Economy in Poland;
Innovative Administration;


Our activities included organizing conferences, preparing reports, policy papers and commentaries as well as providing expertise in the above mentioned policy areas in the form of participating in seminars and consultations and preparing written opinions and commissioned reports.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Išorės santykiai
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Užsienio politika ir saugumas

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 6
Narių organizacijų skaičius:
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • LENKIJA

Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Bendras biudžetas: 396 103
viešųjų lėšų dalis: 28 127
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos: 28 127
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių:
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių:
iš kitų finansavimo šaltinių: 367 976
- dovanotos lėšos:
- narystės mokesčiai:
Grant (European Climate Foundation) : 16 453
Other statutury activity : 5 569
Grant (European Climate Foundation) : 48 509
Grant (NATO) : 9 818
Business activity : 210 644
Grant (Global Utmaming) : 8 187
Grant (Friedrich Ebert Foundation) : 20 440
Grant (ERSTE) : 48 356
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata:
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.