Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

demosEUROPA - Centre for European Strategy

Identifikavimo numeris Registre: 44740636190-33
Registracijos data: 12/07/2011 15:57:27

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 21/07/2014 15:09:35
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 21/07/2014 14:50:29

Šis įrašas atitinka ankstesnio registro formatą. Subjektui atlikus kitą atnaujinimą, jis bus pakeistas į naują formatą.
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2015

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

demosEUROPA - Centre for European Strategy

demosEUROPA

Foundation

    Registracijos kategorija

III. Nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

    Kontaktinė informacija

Sniegockiej, 10/12
00430 WARSZAWA
LENKIJA

(+48) 4017026

(+48) 4017029

    Teisiškai atsakingas asmuo

Pawel Swieboda

President of the Board

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Anna Orlonek

Communication Director

    Tikslai ir uždaviniai

demosEUROPA – Centre for European Strategy Foundation serves as a platform for public debate and exchange of ideas on European integration, the European Union’s position at the global stage, broadly defined international relations and globalization. The Centre promotes active, engaged and unequivocally pro-European role of Poland as a Member State. demosEUROPA – Centre for European Strategy Foundation inspires, initiates and assists in designing Poland’s tangible contributions to the success of the European project. The Centre’s activities are founded on the belief that active role of Poland in Europe is prerequisite to the best interests of the State and its citizens.

 • Europos
 • pasaulinio
 • valstybės

    Veikla

demosEUROPA - Centre for European Strategy has been active in the following policy areas:
EU Enlargment;
EU Neighbourhood;
EU Innovation policy;
EU Energy and Climate Policy;
Transatlantic Economic Relations;
Low Carbon Economy in Poland;
Innovative Administration;


Our activities included organizing conferences, preparing reports, policy papers and commentaries as well as providing expertise in the above mentioned policy areas in the form of participating in seminars and consultations and preparing written opinions and commissioned reports.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

4

This is the total number of employees, excluding administrative staff.

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Išorės santykiai
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Užsienio politika ir saugumas

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

6

 • LENKIJA

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

396 103 €

28 127 €

 €

28 127 €

 €

 €

367 976 €

 €

 €

16 453 €

5 569 €

48 509 €

9 818 €

210 644 €

8 187 €

20 440 €

48 356 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.