Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

demosEUROPA - Centre for European Strategy

Identifikační číslo v rejstříku: 44740636190-33
Datum registrace: 12.7.11 15:57:27

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 21.7.14 15:09:35
Datum poslední roční aktualizace je 21.7.14 14:50:29


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: demosEUROPA - Centre for European Strategy
Zkratka: demosEUROPA
Právní forma Foundation
Internetové stránky: http://www.demoseuropa.eu

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Pawel Swieboda
Funkce: President of the Board

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Anna Orlonek
Funkce: Communication Director

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Sniegockiej  10/12
00430 WARSZAWA
POLSKO
Telefon: (+48) 4017026
Číslo faxu: (+48) 4017029
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: demosEUROPA – Centre for European Strategy Foundation serves as a platform for public debate and exchange of ideas on European integration, the European Union’s position at the global stage, broadly defined international relations and globalization. The Centre promotes active, engaged and unequivocally pro-European role of Poland as a Member State. demosEUROPA – Centre for European Strategy Foundation inspires, initiates and assists in designing Poland’s tangible contributions to the success of the European project. The Centre’s activities are founded on the belief that active role of Poland in Europe is prerequisite to the best interests of the State and its citizens.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 4
Doplňující informace: This is the total number of employees, excluding administrative staff.

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


demosEUROPA - Centre for European Strategy has been active in the following policy areas:
EU Enlargment;
EU Neighbourhood;
EU Innovation policy;
EU Energy and Climate Policy;
Transatlantic Economic Relations;
Low Carbon Economy in Poland;
Innovative Administration;


Our activities included organizing conferences, preparing reports, policy papers and commentaries as well as providing expertise in the above mentioned policy areas in the form of participating in seminars and consultations and preparing written opinions and commissioned reports.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Rozpočet
 • Rozšíření
 • Vnější vztahy
 • Výzkum a technologie
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 6
Celkový počet členských organizací:
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • POLSKO

Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 396 103
z toho veřejné financování: 28 127
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty: 28 127
- ze státních zdrojů:
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje: 367 976
- dary:
- členské příspěvky:
Grant (European Climate Foundation) : 16 453
Other statutury activity : 5 569
Grant (European Climate Foundation) : 48 509
Grant (NATO) : 9 818
Business activity : 210 644
Grant (Global Utmaming) : 8 187
Grant (Friedrich Ebert Foundation) : 20 440
Grant (ERSTE) : 48 356
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období:
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.