Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

ICOMIA MARINE ENGINE COMMITTEE

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 44706916553-64
Data rejestracji: 02/09/2011 16:10:03

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 12/03/2015 14:07:46
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 12/03/2015 14:07:46
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 12/03/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

ICOMIA MARINE ENGINE COMMITTEE

IMEC

Not for Profit Association

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Stowarzyszenia branżowe i przemysłowe

    Dane kontaktowe

Marine House, 0
Thorpe Lea Road
TW20 8BF Egham
WIELKA BRYTANIA

(+44) 1784223702

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  ANTHONY RICE

Secretary General

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  ANTHONY RICE

Secretary General

    Cele i zakres obowiązków

IMEC represents the interests of recreational marine engine manufacturers and Personal Watercraft Manufacturers.
1. The aims and objectives of the association are:
a. to provide for its members a forum in which to discuss issues of common concern, to collect relevant data, and to formulate agreed policy;
b. to maintain close dialogue with international standards and regulatory authorities to project an informed and authoritative industry view;
c. to be proactive in contributing to regulatory initiatives seeking to protect the marine environment;
d. to support its members with recommendations on compliance with new standards and regulations;
e. to publish its opinions and recommendations and to formulate draft international standards;
f. to promote the concept of recreational boat engines as being in harmony with a clean and attractive marine environment;
g. to seek to reduce exhaust and sound emission levels from recreational boats to the minimum possible,

and all other things in connection with the above or beneficial to it.

  • europejskim
  • światowym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

RCD - Recreational Craft Directive
EMC - Electromagnetic Compatibility Directive
MD - Machinery Directive

IPPC - Integrated pollution prevention and control (incl. recast)

IED - Industrial Emissions Directive (inc. VOC Directive integrated in IED)

NEC - National Emissions Ceilings Directive

WFD/WEEE - Waste Framework Directive including Waste electrical and electronic equipment

Biocidal Products Directive/Regulations

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals


MSFD - Maritime Strategy Framework Directive
WFD - Water Framework Directive

Climate Change; EU Adaptation Strategy (2009 – 2012)


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

50%: 4  

4

2

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

  • cła
  • środowisko
  • transport  

    Członkostwo i przynależność do organizacji

    Dane finansowe:

01/2013  -  01/2014

19 000 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.