Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst
  • Włącz duży kontrast
  • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

ICOMIA MARINE ENGINE COMMITTEE

Numer identyfikacyjny w rejestrze 44706916553-64
Data rejestracji: 11-09-02 16:10:03

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-08-26 18:24:20
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-08-26 18:19:36


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: ICOMIA MARINE ENGINE COMMITTEE
Nazwa skrócona: IMEC
Status prawny: Not for Profit Association
Strona internetowa: http://www.icomia.com/committees/38/default.aspx

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  ANTHONY RICE
Pełniona funkcja: Secretary General

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  ANTHONY RICE
Pełniona funkcja: Secretary General

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Marine House Thorpe Lea Road 0
TW20 8BF Egham
WIELKA BRYTANIA
Numer telefonu: (+44) 1784223702
Numer faksu: (+44) 1784223705
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: IMEC represents the interests of recreational marine engine manufacturers and Personal Watercraft Manufacturers.
1. The aims and objectives of the association are:
a. to provide for its members a forum in which to discuss issues of common concern, to collect relevant data, and to formulate agreed policy;
b. to maintain close dialogue with international standards and regulatory authorities to project an informed and authoritative industry view;
c. to be proactive in contributing to regulatory initiatives seeking to protect the marine environment;
d. to support its members with recommendations on compliance with new standards and regulations;
e. to publish its opinions and recommendations and to formulate draft international standards;
f. to promote the concept of recreational boat engines as being in harmony with a clean and attractive marine environment;
g. to seek to reduce exhaust and sound emission levels from recreational boats to the minimum possible,

and all other things in connection with the above or beneficial to it.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
  • europejskim
  • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 6
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


RCD - Recreational Craft Directive
EMC - Electromagnetic Compatibility Directive
MD - Machinery Directive

IPPC - Integrated pollution prevention and control (incl. recast)

IED - Industrial Emissions Directive (inc. VOC Directive integrated in IED)

NEC - National Emissions Ceilings Directive

WFD/WEEE - Waste Framework Directive including Waste electrical and electronic equipment

Biocidal Products Directive/Regulations

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals


MSFD - Maritime Strategy Framework Directive
WFD - Water Framework Directive

Climate Change; EU Adaptation Strategy (2009 – 2012)

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
  • cła
  • konkurencja

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 01/2014
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 19 000 €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.