Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test
  • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
  • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

ICOMIA MARINE ENGINE COMMITTEE

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 44706916553-64
Data Reġistrazzjoni: 02/09/2011 16:10:03

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 26/08/2014 18:24:20
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 26/08/2014 18:19:36


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: ICOMIA MARINE ENGINE COMMITTEE
Akronimu: IMEC
Statut legali: Not for Profit Association
Websajt: http://www.icomia.com/committees/38/default.aspx

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  ANTHONY RICE
Kariga: Secretary General

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  ANTHONY RICE
Kariga: Secretary General

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 0 Marine House Thorpe Lea Road
Egham TW20 8BF
IR-RENJU UNIT
Numru tat-telefon: (+44) 1784223702
Numru tal-faks: (+44) 1784223705
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: IMEC represents the interests of recreational marine engine manufacturers and Personal Watercraft Manufacturers.
1. The aims and objectives of the association are:
a. to provide for its members a forum in which to discuss issues of common concern, to collect relevant data, and to formulate agreed policy;
b. to maintain close dialogue with international standards and regulatory authorities to project an informed and authoritative industry view;
c. to be proactive in contributing to regulatory initiatives seeking to protect the marine environment;
d. to support its members with recommendations on compliance with new standards and regulations;
e. to publish its opinions and recommendations and to formulate draft international standards;
f. to promote the concept of recreational boat engines as being in harmony with a clean and attractive marine environment;
g. to seek to reduce exhaust and sound emission levels from recreational boats to the minimum possible,

and all other things in connection with the above or beneficial to it.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
  • Ewropew
  • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 6
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


RCD - Recreational Craft Directive
EMC - Electromagnetic Compatibility Directive
MD - Machinery Directive

IPPC - Integrated pollution prevention and control (incl. recast)

IED - Industrial Emissions Directive (inc. VOC Directive integrated in IED)

NEC - National Emissions Ceilings Directive

WFD/WEEE - Waste Framework Directive including Waste electrical and electronic equipment

Biocidal Products Directive/Regulations

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals


MSFD - Maritime Strategy Framework Directive
WFD - Water Framework Directive

Climate Change; EU Adaptation Strategy (2009 – 2012)

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
  • Dwana
  • Kompetizzjoni

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 01/2014
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: 19,000 €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.