Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

ICOMIA MARINE ENGINE COMMITTEE

Tunnistenumero rekisterissä: 44706916553-64
Rekisteröintipäivä: 2.9.2011 16:10:03

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 2.5.2014 10:33:35
Edellinen vuotuinen päivitys: 20.8.2013 12:57:13


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: ICOMIA MARINE ENGINE COMMITTEE
Lyhenne: IMEC
Organisaation oikeudellinen muoto: Not for Profit Association
Internet-osoite: http://www.icomia.com/committees/38/default.aspx

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: ANTHONY RICE
Tehtävä organisaatiossa: Secretary General

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: ANTHONY RICE
Tehtävä organisaatiossa: Secretary General

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Marine House Thorpe Lea Road 0
TW20 8BF Egham
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
Puhelinnumero: (+44) 1784223702
Faksinumero: (+44) 1784223705
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: IMEC represents the interests of recreational marine engine manufacturers and Personal Watercraft Manufacturers.
1. The aims and objectives of the association are:
a. to provide for its members a forum in which to discuss issues of common concern, to collect relevant data, and to formulate agreed policy;
b. to maintain close dialogue with international standards and regulatory authorities to project an informed and authoritative industry view;
c. to be proactive in contributing to regulatory initiatives seeking to protect the marine environment;
d. to support its members with recommendations on compliance with new standards and regulations;
e. to publish its opinions and recommendations and to formulate draft international standards;
f. to promote the concept of recreational boat engines as being in harmony with a clean and attractive marine environment;
g. to seek to reduce exhaust and sound emission levels from recreational boats to the minimum possible,

and all other things in connection with the above or beneficial to it.
Organisaation edustamat intressit ovat:
  • euroopanlaajuisia
  • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 6
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


RCD - Recreational Craft Directive
EMC - Electromagnetic Compatibility Directive
MD - Machinery Directive

IPPC - Integrated pollution prevention and control (incl. recast)

IED - Industrial Emissions Directive (inc. VOC Directive integrated in IED)

NEC - National Emissions Ceilings Directive

WFD/WEEE - Waste Framework Directive including Waste electrical and electronic equipment

Biocidal Products Directive/Regulations

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals


MSFD - Maritime Strategy Framework Directive
WFD - Water Framework Directive

Climate Change; EU Adaptation Strategy (2009 – 2012)

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Kilpailu
  • Tulli

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 01/2014
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: 19 000 €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.