Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

ICOMIA MARINE ENGINE COMMITTEE

Identifikační číslo v rejstříku: 44706916553-64
Datum registrace: 02/09/2011 16:10:03

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 12/03/2015 14:07:46
Datum poslední roční aktualizace je: 12/03/2015 14:07:46
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 12/03/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

ICOMIA MARINE ENGINE COMMITTEE

IMEC

Not for Profit Association

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Marine House, 0
Thorpe Lea Road
TW20 8BF Egham
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

(+44) 1784223702

    Osoba s právní odpovědností

pan  ANTHONY RICE

Secretary General

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  ANTHONY RICE

Secretary General

    Cíle a úkoly

IMEC represents the interests of recreational marine engine manufacturers and Personal Watercraft Manufacturers.
1. The aims and objectives of the association are:
a. to provide for its members a forum in which to discuss issues of common concern, to collect relevant data, and to formulate agreed policy;
b. to maintain close dialogue with international standards and regulatory authorities to project an informed and authoritative industry view;
c. to be proactive in contributing to regulatory initiatives seeking to protect the marine environment;
d. to support its members with recommendations on compliance with new standards and regulations;
e. to publish its opinions and recommendations and to formulate draft international standards;
f. to promote the concept of recreational boat engines as being in harmony with a clean and attractive marine environment;
g. to seek to reduce exhaust and sound emission levels from recreational boats to the minimum possible,

and all other things in connection with the above or beneficial to it.

  • evropské
  • celosvětové

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

RCD - Recreational Craft Directive
EMC - Electromagnetic Compatibility Directive
MD - Machinery Directive

IPPC - Integrated pollution prevention and control (incl. recast)

IED - Industrial Emissions Directive (inc. VOC Directive integrated in IED)

NEC - National Emissions Ceilings Directive

WFD/WEEE - Waste Framework Directive including Waste electrical and electronic equipment

Biocidal Products Directive/Regulations

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals


MSFD - Maritime Strategy Framework Directive
WFD - Water Framework Directive

Climate Change; EU Adaptation Strategy (2009 – 2012)


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

50%: 4  

4

2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Cla
  • Doprava
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

    Finanční údaje

01/2013  -  01/2014

19 000 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.