Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

ICOMIA MARINE ENGINE COMMITTEE

Идентификационен номер в Регистъра: 44706916553-64
Дата на регистрация: 11-9-2 16:10:03

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-8-26 18:24:20
Последната годишна актуализация е извършена на 14-8-26 18:19:36


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: ICOMIA MARINE ENGINE COMMITTEE
Инициали: IMEC
Правен статут: Not for Profit Association
Уебсайт: http://www.icomia.com/committees/38/default.aspx

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Търговски, стопански и професионални асоциации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  ANTHONY RICE
Длъжност: Secretary General

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  ANTHONY RICE
Длъжност: Secretary General

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Marine House Thorpe Lea Road 0
TW20 8BF Egham
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
Телефонен номер: (+44) 1784223702
Факс: (+44) 1784223705
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: IMEC represents the interests of recreational marine engine manufacturers and Personal Watercraft Manufacturers.
1. The aims and objectives of the association are:
a. to provide for its members a forum in which to discuss issues of common concern, to collect relevant data, and to formulate agreed policy;
b. to maintain close dialogue with international standards and regulatory authorities to project an informed and authoritative industry view;
c. to be proactive in contributing to regulatory initiatives seeking to protect the marine environment;
d. to support its members with recommendations on compliance with new standards and regulations;
e. to publish its opinions and recommendations and to formulate draft international standards;
f. to promote the concept of recreational boat engines as being in harmony with a clean and attractive marine environment;
g. to seek to reduce exhaust and sound emission levels from recreational boats to the minimum possible,

and all other things in connection with the above or beneficial to it.
Интересите на организацията са на:
  • европейско равнище
  • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 6
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


RCD - Recreational Craft Directive
EMC - Electromagnetic Compatibility Directive
MD - Machinery Directive

IPPC - Integrated pollution prevention and control (incl. recast)

IED - Industrial Emissions Directive (inc. VOC Directive integrated in IED)

NEC - National Emissions Ceilings Directive

WFD/WEEE - Waste Framework Directive including Waste electrical and electronic equipment

Biocidal Products Directive/Regulations

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals


MSFD - Maritime Strategy Framework Directive
WFD - Water Framework Directive

Climate Change; EU Adaptation Strategy (2009 – 2012)

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
  • Конкуренция
  • Митници

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 01/2014
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: 19 000 €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.