Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

RED ELECTRICA DE ESPAÑA, SAU

Tunnistenumero rekisterissä: 44688805318-45
Rekisteröintipäivä: 16.2.2011 10:45:49

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 20.1.2014 9:06:18
Edellinen vuotuinen päivitys: 20.1.2014 9:06:18


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: RED ELECTRICA DE ESPAÑA, SAU
Lyhenne: REE
Organisaation oikeudellinen muoto: SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL
Internet-osoite: http://www.ree.es

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: JOSE FOLGADO BLANCO
Tehtävä organisaatiossa: PRESIDENTE

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: ANTONIO LUCIO-VILLEGAS RAMOS
Tehtävä organisaatiossa: DIRECTOR OF BRUSSELS OFFICE

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: RUE DE LA PRESSE  4
1000 BRUXELLES
BELGIA
Puhelinnumero: (+32 2) 2272702
Faksinumero: (+32 2) 2183141
Muita yhteystietoja: LA DIRECCIÓN INDICADA MAS ARRIBA ES LA CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE BRUSELAS, QUE ACTUA COMO CONTACTO. LA SEDE DE LA COMPAÑIA SE ENCUENTRA EN ESPAÑA, PASEO DEL CONDE DE LOS GAITANES, 177, ALCOBENDAS (MADRID), CODIGO POSTAL 28109.
EL TELEFONO DE LA SEDE CENTRAL ES +34 91 650 85 00

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: RED ELECTRICA DE ESPAÑA, SAU ES EL "TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR-ELECTRICITY" ESPAÑOL. UNA DE SUS MISIONES ES EL DESARROLLO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DE ALTA TENSIÓN ESPAÑOLA. LA OTRA MISIÓN PRINCIPAL ES GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE DICHA RED Y MAXIMIZAR LA INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LA MISMA.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Antonio LUCIO-VILLEGAS RAMOS 21.12.2013 19.12.2014

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Reglamento de Infraestructuras (Proyectos TEN y de Interés Común.
Directiva sobre Eficiencia Energética.
Comunicación sobre energías renovables.
Reglamento de Gases Fluorados de efecto invernadero.
Comunicación sobre cyberdseguridad.
Horizonte 2020.
Non-paper sobre alamcenamiento de energia y sus desafíos.
Consultas públicas de diversos organismos: Comisión, CEER, ACER, ENTSO-E,...
Atención a quejas sobre instalaciones electricas promovidas por REE.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Ilmastotoimet
 • Kilpailu
 • Sisämarkkinat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tutkimus ja teknologia
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
RED ELECTRICA ES MIEMBRO DE PLENO DERECHO DE LA EUROPEAN NETWORK OF TRANSMISSION SYSTEM OPERATORS (ENTSO-E) CREADA A RAIZ DE LA APLICACIÓN DEL TERCER PAQUETE ENERGETICO.
TAMBIEN ES SOCIO O PARTICIPE EN ORGANISMOS TALES COMO DESERTEC, MEDGRID O FRIENDS OF THE SUPERGRID.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: 270 000 €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.