Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

RED ELECTRICA DE ESPAÑA, SAU

Tunnusnumber registris: 44688805318-45
Registreerimise kuupäev: 16.02.11 10:45:49

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 20.01.14 9:06:18
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 20.01.14 9:06:18


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: RED ELECTRICA DE ESPAÑA, SAU
Akronüüm: REE
Õiguslik vorm: SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL
Veebisait: http://www.ree.es

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: JOSE FOLGADO BLANCO
Ametikoht: PRESIDENTE

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: ANTONIO LUCIO-VILLEGAS RAMOS
Ametikoht: DIRECTOR OF BRUSSELS OFFICE

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 4 RUE DE LA PRESSE 
1000 BRUXELLES
BELGIA
Telefoninumber: (+32 2) 2272702
Faks: (+32 2) 2183141
Muud kontaktandmed: LA DIRECCIÓN INDICADA MAS ARRIBA ES LA CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE BRUSELAS, QUE ACTUA COMO CONTACTO. LA SEDE DE LA COMPAÑIA SE ENCUENTRA EN ESPAÑA, PASEO DEL CONDE DE LOS GAITANES, 177, ALCOBENDAS (MADRID), CODIGO POSTAL 28109.
EL TELEFONO DE LA SEDE CENTRAL ES +34 91 650 85 00

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: RED ELECTRICA DE ESPAÑA, SAU ES EL "TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR-ELECTRICITY" ESPAÑOL. UNA DE SUS MISIONES ES EL DESARROLLO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DE ALTA TENSIÓN ESPAÑOLA. LA OTRA MISIÓN PRINCIPAL ES GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE DICHA RED Y MAXIMIZAR LA INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LA MISMA.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Antonio LUCIO-VILLEGAS RAMOS 21.12.13 19.12.14

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Reglamento de Infraestructuras (Proyectos TEN y de Interés Común.
Directiva sobre Eficiencia Energética.
Comunicación sobre energías renovables.
Reglamento de Gases Fluorados de efecto invernadero.
Comunicación sobre cyberdseguridad.
Horizonte 2020.
Non-paper sobre alamcenamiento de energia y sus desafíos.
Consultas públicas de diversos organismos: Comisión, CEER, ACER, ENTSO-E,...
Atención a quejas sobre instalaciones electricas promovidas por REE.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Maksustamine
 • Siseturg
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
RED ELECTRICA ES MIEMBRO DE PLENO DERECHO DE LA EUROPEAN NETWORK OF TRANSMISSION SYSTEM OPERATORS (ENTSO-E) CREADA A RAIZ DE LA APLICACIÓN DEL TERCER PAQUETE ENERGETICO.
TAMBIEN ES SOCIO O PARTICIPE EN ORGANISMOS TALES COMO DESERTEC, MEDGRID O FRIENDS OF THE SUPERGRID.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: 270 000 €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.