Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

RED ELECTRICA DE ESPAÑA, SAU

Tunnusnumber registris: 44688805318-45
Registreerimise kuupäev: 16/02/2011 10:45:49

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 06/02/2015 09:18:01
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 06/02/2015 09:18:01
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 06/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

RED ELECTRICA DE ESPAÑA, SAU

REE

SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriühingud ja kontsernid

    Kontaktandmed

Paseo del Conde de los Gaitanes, 177
28109 Alcobendas (Madrid)
HISPAANIA

(+34) 916508500

Rue de la Presse, 4
1000 Bruselas
BELGIA

(+32) 22272702

    Juriidiliselt vastutav isik

JOSE FOLGADO BLANCO

PRESIDENTE

    ELi asjade eest vastutav isik

ANTONIO LUCIO-VILLEGAS RAMOS

DIRECTOR OF BRUSSELS OFFICE

    Eesmärgid ja ülesanded

RED ELECTRICA DE ESPAÑA, SAU ES EL "TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR-ELECTRICITY" ESPAÑOL. UNA DE SUS MISIONES ES EL DESARROLLO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DE ALTA TENSIÓN ESPAÑOLA. LA OTRA MISIÓN PRINCIPAL ES GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE DICHA RED Y MAXIMIZAR LA INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LA MISMA.

riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Unión Energética, Impacto Ambiental de Proyectos, Eco-Diseño, Interconexiones Energéticas, Costes de la Energía, Reglamentos TEN (E), etc.


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Reglamentación sobre diseño de transformadores.
Reglamento de Gases Fluorados de efecto invernadero.
Politicas Marco de Energia y Clima para 2030.
Mercado Interior de la Electricidad y Ayudas Públicas.
Costes y Precios de la energía en Europa.
Estrategia de Seguridad Energética.
Plan de Inversiones para Europa.
Consultas públicas de diversos organismos: Comisión, CEER, ACER, ENTSO-E,...
Atención a quejas contra el reino de España sobre instalaciones electricas promovidas por REE.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 1   25%: 1

2

1,2

Una persona permanente en Bruselas y el equivalente de 0,25 personas de apoyo en la sede central de Madrid.

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Antonio LUCIO-VILLEGAS RAMOS 17/12/2014 12/12/2015

    Huvivaldkonnad

 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Maksustamine
 • Siseturg
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

    Liikmed ja liikmesus

RED ELECTRICA ES MIEMBRO DE PLENO DERECHO DE LA EUROPEAN NETWORK OF TRANSMISSION SYSTEM OPERATORS (ENTSO-E) CREADA A RAIZ DE LA APLICACIÓN DEL TERCER PAQUETE ENERGETICO.
TAMBIEN ES SOCIO O PARTICIPE EN ORGANISMOS TALES COMO DESERTEC, MEDTSO, etc.

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

>= 200 000 € ja < 299 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.