Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

NXP Semiconductors

Tunnusnumber registris: 44673013594-42
Registreerimise kuupäev: 17.05.10 12:31:41

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 22.04.14 9:18:41
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 22.04.14 9:18:41


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: NXP Semiconductors
Akronüüm: NXP
Õiguslik vorm: B.V.
Veebisait: http://www.nxp.com

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Richard L. Clemmer
Ametikoht: CEO

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Patrick Pype
Ametikoht: Director European Affairs

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 60 High Tech Campus 
5656 AE Eindhoven
MADALMAAD
Telefoninumber: (+3240) 2729764
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: NXP Semiconductors provides High Performance Mixed Signal and Standard Product solutions that leverage its leading RF, Analog, Power Management, Interface, Security and Digital Processing expertise.
These innovations are used in a wide range of automotive, identification, wireless infrastructure, lighting, industrial, mobile, consumer and computing applications. Headquartered in Europe, the company has more than 25,000 employees working in more than 30 countries and posted sales of USD 4.2 billion in 2011.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 0,5
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Responding to public consultations as far as relevant for us

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Konkurents
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
ESIA
ERTICO
AECA

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 2 000 000 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

Grants originate from FP6 and FP7 and H2020 projects.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.