Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Deutscher Nautischer Verein von 1868 e.V.

Tunnistenumero rekisterissä: 44651171642-23
Rekisteröintipäivä: 5.5.2009 16:42:35

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 17.4.2014 12:19:34
Edellinen vuotuinen päivitys: 17.4.2014 12:19:34


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Deutscher Nautischer Verein von 1868 e.V.
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: eingetragener Verein
Internet-osoite: http://www.dnvev.de

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Nicolai Woelki
Tehtävä organisaatiossa: stellvertretender Vorsitzender und Geschäftsführer

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Nicolai Woelki
Tehtävä organisaatiossa: stellvertretender Vorsitzender und Geschäftsführer

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Striepenweg  31
21147 Hamburg
SAKSA
Puhelinnumero: (+49 40) 79713401
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Themen, mit denen sich der DNV befasst:


Protection of the marine environment (Meeresumweltschutz)
Piracy (Piraterie)
Safety of shipping (Schiffssicherheit)
Safety Ship-Management – ISM-Code (Sicheres Schiffsmanagement – ISM)
Security – ISPS-Code (Sicherheit der Schiffahrt – ISPS-Code)
Sustainable use of the oceans (Nachhaltige Nutzung der Meere)
Engagement in the Marine Spatial Plan of the North an Baltic Seas
(Engagement beim Raumordnungsplan für die Nord- und Ostsee)
Women as seafarers in the merchant shipping (Frauen in der Seeschiffahrt)
Living and working conditions of seafarers on board
(Lebens- und Arbeitsbedingungen an Bord)
Education of seafarers (Ausbildung der Seeleute)
Shipbuilding industry (Schiffbauindustrie)
Port policy (Hafenpolitik)
Sustainable use and support of Offshore Industry (Nachhaltige Nutzung und Unterstützung der Offshore-Industrie)
Future ship propulsion systems (Zukünftige Schiffsantriebe)
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Beteiligung an der Umsetzung geänderter EU-Richtlinien zur Schiffssicherheit und Hafenstaatkontrolle.

Beteiligung an der Änderung der EU-Schiffsausrüstungs-Richtlinie.

Beteiligung an der EU-Hafenverordnung.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Liikenne
 • Talous- ja raha-asiat

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 4
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä: 20
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
 • Nautischer Verein zu Bremen (371 edunvalvojaa)
 • Nautischer Verein zu Bremerhaven (234 edunvalvojaa)
 • Nautischer Verein Brunsbüttel (355 edunvalvojaa)
 • Nautischer Verein Cuxhaven (737 edunvalvojaa)
 • Nautischer Verein zu Emden (569 edunvalvojaa)
 • Nautischer Verein Flensburg (222 edunvalvojaa)
 • Nautischer Verein zu Hamburg (339 edunvalvojaa)
 • Nautischer Verein Kappeln-Schlei (64 edunvalvojaa)
 • Nautischer Verein zu Kiel (185 edunvalvojaa)
 • Nautischer Verein zu Lübeck (429 edunvalvojaa)
 • Nautischer Verein zu Neustadt/Holstein (40 edunvalvojaa)
 • Nautischer Verein Niederelbe (122 edunvalvojaa)
 • Nautischer Verein Niedersachsen (159 edunvalvojaa)
 • Nautischer Verein Nordfriesland (151 edunvalvojaa)
 • Nautischer Verein Rostock (82 edunvalvojaa)
 • Nautischer Verein Sassnitz/Rügen (35 edunvalvojaa)
 • Nautischer Verein Stralsund (70 edunvalvojaa)
 • Nautischer Verein Vogelfluglinie (118 edunvalvojaa)
 • Nautischer Verein Wilhelmshaven (288 edunvalvojaa)
 • Nautischer Verein Wismar (33 edunvalvojaa)
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • SAKSA

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2011 - 12/2011
Kokonaisbudjetti: 70 000
josta julkista rahoitusta:
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä: 70 000
- lahjoitukset ja avustukset: 3 000
- jäsenmaksut: 67 000
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana:
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.