Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Id-nummer i registret: 44645832794-05
Registreringsdag: 2009-12-15 14:03:14

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-11-20 14:47:18
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-11-20 14:39:13


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: UNIVERSIDAD DE GRANADA
Förkortning: UGR
Associationsform (rättslig ställning): INSTITUCION DE DERECHO PUBLICO CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO
Webbplats: http://www.ugr.es

Sektioner

Sektion: IV – Tankesmedjor, forskningsinstitutioner och akademiska institutioner
och närmare bestämt: Akademiska institutioner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: FRANCISCO GONZALEZ LODEIRO
Befattning: RECTOR

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: DOROTHY KELLY
Befattning: VICERRECTORA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: CUESTA DEL HOSPICIO  S/N
18071 GRANADA
SPANIEN
Telefon: (+34958) 241990
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The University of Granada (UGR) is a public higher education
institution. The UGR is commited not only to quality and excellency
in education, learning and research but also to activities targeting
the transfer of scientific, technical and artistic knowledge to
society, the betterment of society and a sustainable environment. As a
modern university with a long-standing tradition, the UGR strives for
improved and increasing outreach and the promotion of strong links
with its local and regional context. Respect for the dignity of
individuals, freedom of thought and expression, justice, equality,
solidarity and eradication of discrimination are among the main values
of the UGR. Due to its long-standing tradition, geographical location
and high standards, both in teaching and research, the UGR regards
internationalization as one of its strategic aims.
Organisationens intressen är:
 • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 5
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


pendiente de cumplimentación

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Forskning och teknik
 • Kultur
 • Transeuropeiska nät
 • Utbildning

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 80 000
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • SPANIEN

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Redes Generales

Grupo COIMBRA
UNIMED: Unión de Universidades del Mediterráneo

GRUPO TORDESILLAS

ORION: Red de Universidades y ONGs Latinoamericanas, del Caribe y Europeas.

HACU: Asociación Hispana de Universidades

EPUF: Foro Universitario Permanente EuroMed.

CUM: Comunidad de Universidades del Mediterráneo .

CICUE: Comisión Sectorial de Internacionalización y Cooperación de las Universidades Españolas de la CRUE.
IAU (International Association of Universities)
EUA (European University Association)
AUIP (Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado)
ACA (Academic Cooperation Association)
EMUNI (Euro-Mediterranean University).
AEUA (Association of Arab and European Universities).
PEACE (Programa de Cooperación Académica Europa-Palestina en Educación).
EAIE (European Association for International Education).
NAFSA (Association of International Educators).
AIEA (Asociación de Administradores de Educación Internacional).
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo
Fundación Anna Lindh
Observatorio Magna Charta Universitatum
Redes Temáticas

DIETS2: Dietitians ensuring Education, Teaching and Professional Quality.
MARISTAN: Red Internacional de Cooperación Universitaria de Departamentos de Psiquiatría.
STEPS-EUPEN: Red Temática sobre la Adaptación de los Estudios de Física en Europa - Red Europea de Educación en Física.
CASCADE: Red de excelencia sobre sustancias químicas como contaminantes en la cadena alimenticia.
POLYMNIA: Red internacional de investigación y formación para la investigación: La Tradición Mitográfica en Europa desde la Antigüedad hasta el S. XVII.
TERRA MADRE: Red Internacional para preservar, animar y promover métodos de producción alimentaria sostenibles.
ReDeTIR: Red de Desarrollo Territorial e Integración Regional.
UNISCAPE: Red Europea de Universidades para la Implementación de la Convención Europea del paisaje.
LEIBNIZ EN ESPAÑOL: Red Iberoamericana de Investigación Leibniz en Español.
AOIFE: Association of Institutions for Feminist Education and Research in Europe.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 11/2013
Total budget: 395 437 607
därav offentlig finansiering: 338 116 607
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag: 42 633 000
- nationella källor: 35 845 000
- regionala/lokala källor: 259 638 607
därav andra källor: 57 321 000
- gåvor: 0
- medlemsavgifter: 0
Fees and public prices : 55 815 000
ingresos patrimoniales : 1 506 000
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret:
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.