Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Inschrijvingsnummer in het register 44645832794-05
Inschrijvingsdatum: 15-12-09 14:03:14

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 20-11-13 14:47:18
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 20-11-13 14:39:13


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: UNIVERSIDAD DE GRANADA
Acroniem: UGR
Rechtsvorm: INSTITUCION DE DERECHO PUBLICO CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO
Website: http://www.ugr.es

Categorie

Categorie IV - Denktanks, universitaire en onderzoeksinstellingen
Meer specifiek: Universitaire instellingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: FRANCISCO GONZALEZ LODEIRO
Functie: RECTOR

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: DOROTHY KELLY
Functie: VICERRECTORA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor CUESTA DEL HOSPICIO  S/N
18071 GRANADA
SPANJE
Telefoon: (+34958) 241990
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: The University of Granada (UGR) is a public higher education
institution. The UGR is commited not only to quality and excellency
in education, learning and research but also to activities targeting
the transfer of scientific, technical and artistic knowledge to
society, the betterment of society and a sustainable environment. As a
modern university with a long-standing tradition, the UGR strives for
improved and increasing outreach and the promotion of strong links
with its local and regional context. Respect for the dignity of
individuals, freedom of thought and expression, justice, equality,
solidarity and eradication of discrimination are among the main values
of the UGR. Due to its long-standing tradition, geographical location
and high standards, both in teaching and research, the UGR regards
internationalization as one of its strategic aims.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 5
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


pendiente de cumplimentación

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Algemene en bestuurszaken
 • Cultuur
 • Onderwijs
 • Onderzoek en technologie
 • Trans-Europese netwerken

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 80.000
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • SPANJE

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
Redes Generales

Grupo COIMBRA
UNIMED: Unión de Universidades del Mediterráneo

GRUPO TORDESILLAS

ORION: Red de Universidades y ONGs Latinoamericanas, del Caribe y Europeas.

HACU: Asociación Hispana de Universidades

EPUF: Foro Universitario Permanente EuroMed.

CUM: Comunidad de Universidades del Mediterráneo .

CICUE: Comisión Sectorial de Internacionalización y Cooperación de las Universidades Españolas de la CRUE.
IAU (International Association of Universities)
EUA (European University Association)
AUIP (Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado)
ACA (Academic Cooperation Association)
EMUNI (Euro-Mediterranean University).
AEUA (Association of Arab and European Universities).
PEACE (Programa de Cooperación Académica Europa-Palestina en Educación).
EAIE (European Association for International Education).
NAFSA (Association of International Educators).
AIEA (Asociación de Administradores de Educación Internacional).
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo
Fundación Anna Lindh
Observatorio Magna Charta Universitatum
Redes Temáticas

DIETS2: Dietitians ensuring Education, Teaching and Professional Quality.
MARISTAN: Red Internacional de Cooperación Universitaria de Departamentos de Psiquiatría.
STEPS-EUPEN: Red Temática sobre la Adaptación de los Estudios de Física en Europa - Red Europea de Educación en Física.
CASCADE: Red de excelencia sobre sustancias químicas como contaminantes en la cadena alimenticia.
POLYMNIA: Red internacional de investigación y formación para la investigación: La Tradición Mitográfica en Europa desde la Antigüedad hasta el S. XVII.
TERRA MADRE: Red Internacional para preservar, animar y promover métodos de producción alimentaria sostenibles.
ReDeTIR: Red de Desarrollo Territorial e Integración Regional.
UNISCAPE: Red Europea de Universidades para la Implementación de la Convención Europea del paisaje.
LEIBNIZ EN ESPAÑOL: Red Iberoamericana de Investigación Leibniz en Español.
AOIFE: Association of Institutions for Feminist Education and Research in Europe.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 11/2013
Totaalbudget: 395.437.607
waarvan gefinancierd door de overheid: 338.116.607
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies: 42.633.000
- nationale overheid: 35.845.000
- subnationale overheden: 259.638.607
waarvan uit andere bronnen: 57.321.000
- giften: 0
- contributies van de leden: 0
Fees and public prices : 55.815.000
ingresos patrimoniales : 1.506.000
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen:
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.