Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 44576223048-67
Data Reġistrazzjoni: 15/01/2010 13:52:01

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 03/01/2014 16:18:42
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 03/01/2014 16:18:42


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue
Akronimu: LEGACOOP
Statut legali: Associazione
Websajt: http://www.legacoop.coop/

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Organizzazzjonijiet simili oħra

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Giuliano Poletti
Kariga: Presidente

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  Sabrina Luise
Kariga: Responsable Bureau de Bruxelles

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 9 Via A.G. Guattani 
Roma 00161
L-ITALJA
Numru tat-telefon: (+39) 06 844391
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Ufficio di Rappresentanza europea

Legacoop Bruxelles
Square Ambiorix, 32 bte2
1000 Bruxelles

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Founded in 1886, Legacoop, Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, (National League of Cooperatives and Mutuals) is the oldest Italian cooperative organization. Legacoop promotes the development of cooperation and mutuality, the economic and solidarity relations of its member cooperatives and encourages the spread of cooperative principles and values.
The more than 15,000 cooperatives belonging to Legacoop are present in all regions and productive sectors. They can be found in leading positions in sectors such as retailing, construction, agro-food, services and manufacturing. Legacoop carries out a role of representation, assistance and protection in the cooperative movement. It also acts as the control and supervision body for its member cooperatives; it guarantees the coordination and orientation of strategies and policies; and it establishes and manages relations with the government, the ministries and relevant parliamentary commissions, and the political, economic and social forces.
Legacoop’s responsibility also involves preparing the legal issues regarding cooperatives, agreed on with the sector and territorial representatives, and undertaking the necessary initiatives for their approval.
Legacoop also coordinates international relations for the member cooperatives, relations with European Union institutions and the management of cooperative industrial relations, also providing support to the various sectors.
The associative structure of Legacoop is divided into autonomous Sector Associations, which organize their cooperatives depending on their sector of activity, and Regional and Provincial Legacoops, which are responsible for managing the territory.

Legacoop is member of the International Cooperative Alliance and Cooperatives Europe, the largest European cooperative representative body set up in November 2006 in Manchester.

Constitution of the Italian Republic
Article 45: “The Republic recognizes the social role of cooperation unique in its mutuality and non-profit motivation. The law promotes and encourages its growth by the most suitable means and assures, with the appropriate controls, its uniqueness and mutuality.”
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 1
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Organization of meetings at institutional level

Organization of visibility events

Informations collection selection and communication to its sectoral and territorial bodies and its cooperative members

Issue of different newsletters

Planning and project management

Assistance to its sectoral and territorial bodies and cooperative members

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali
 • Ambjent
 • Awdjoviżiv u mezzi ta’ xandir
 • Azzjoni għall-Klima
 • Baġit
 • Edukazzjoni
 • Enerġija
 • Għajnuna umanitarja
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Komunikazzjoni
 • Kultura
 • Politika estera u ta' sigurtà
 • Politika reġjonali
 • Relazzjonijiet esterni
 • Riċerka u teknoloġija
 • Saħħa pubblika
 • Sajd u akkwakultura
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Sport
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni
 • Tkabbir
 • Żgħażagħ
 • Żvilupp

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
At European institutional level Legacoop is registered among the Interest Groups within the register of the European Parliament

Full member of ICA - International Cooperative Alliance

Full member of Cooperatives Europe - European cooperative representation organization

Partner of UNOPS - UN Organization for Development

Partner of Unioncamere

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 12/2012
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 100000  € et < 150000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.