Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue

Идентификационен номер в Регистъра: 44576223048-67
Дата на регистрация: 15/01/2010 13:52:01

Информацията за този субект е била последно изменена на: 22/06/2015 16:46:39
Последната годишна актуализация е извършена на: 28/04/2015 15:12:58
Следваща актуализация най-късно до: 28/04/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue

LEGACOOP

Associazione

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Търговски и стопански сдружения

    Координати за връзка

Via A.G. Guattani, 9
00161 Roma
ИТАЛИЯ

(+39)06 844391

    Правно отговорно лице

Господин  Mauro Lusetti

Presidente

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Giorgio Bertinelli

Manager

    Цели и задачи

Founded in 1886, Legacoop, Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, (National League of Cooperatives and Mutuals) is the oldest Italian cooperative organization. Legacoop promotes the development of cooperation and mutuality, the economic and solidarity relations of its member cooperatives and encourages the spread of cooperative principles and values.
The more than 15,000 cooperatives belonging to Legacoop are present in all regions and productive sectors. They can be found in leading positions in sectors such as retailing, construction, agro-food, services and manufacturing. Legacoop carries out a role of representation, assistance and protection in the cooperative movement. It also acts as the control and supervision body for its member cooperatives; it guarantees the coordination and orientation of strategies and policies; and it establishes and manages relations with the government, the ministries and relevant parliamentary commissions, and the political, economic and social forces.
Legacoop’s responsibility also involves preparing the legal issues regarding cooperatives, agreed on with the sector and territorial representatives, and undertaking the necessary initiatives for their approval.
Legacoop also coordinates international relations for the member cooperatives, relations with European Union institutions and the management of cooperative industrial relations, also providing support to the various sectors.
The associative structure of Legacoop is divided into autonomous Sector Associations, which organize their cooperatives depending on their sector of activity, and Regional and Provincial Legacoops, which are responsible for managing the territory.

Legacoop is member of the International Cooperative Alliance and Cooperatives Europe, the largest European cooperative representative body set up in November 2006 in Manchester.

Constitution of the Italian Republic
Article 45: “The Republic recognizes the social role of cooperation unique in its mutuality and non-profit motivation. The law promotes and encourages its growth by the most suitable means and assures, with the appropriate controls, its uniqueness and mutuality.”

 • европейско равнище
 • световно равнище
 • национално равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Juncker Financial programme; fiscal law; Social Economy; TTIP Negotiations; EU policies in the field of tourism and culture. Specific dossiers followed by our sectorial National Associations


 

Не

Не

Не

Не

Не

Organization of meetings at institutional level

Organization of visibility events

Informations collection selection and communication to its sectoral and territorial bodies and its cooperative members

Issue of different newsletters

Planning and project management

Assistance to its sectoral and territorial bodies and cooperative members

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

100%: 1  

1

1

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Аудиовизия и медии
 • Бюджет
 • Външна политика и политика на сигурност
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Икономически и финансови въпроси
 • Информационно общество
 • Комуникация
 • Конкуренция
 • Култура
 • Младеж
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Обществено здраве
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Развитие
 • Разширяване
 • Регионална политика
 • Рибарство и аквакултури
 • Спорт
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия
 • Хуманитарна помощ

    Членство

At European institutional level Legacoop is registered among the Interest Groups within the register of the European Parliament

Full member of ICA - International Cooperative Alliance

Full member of Cooperatives Europe - European cooperative representation organization

Partner of UNOPS - UN Organization for Development

Partner of Unioncamere

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

>= 100 000 € и < 199 999 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.