Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue

Идентификационен номер в Регистъра: 44576223048-67
Дата на регистрация: 10-1-15 13:52:01

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-1-3 16:18:42
Последната годишна актуализация е извършена на 14-1-3 16:18:42


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue
Инициали: LEGACOOP
Правен статут: Associazione
Уебсайт: http://www.legacoop.coop/

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Други подобни организации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Giuliano Poletti
Длъжност: Presidente

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Госпожа  Sabrina Luise
Длъжност: Responsable Bureau de Bruxelles

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Via A.G. Guattani  9
00161 Roma
ИТАЛИЯ
Телефонен номер: (+39) 06 844391
Факс: (+) 
Друга информация за връзка: Ufficio di Rappresentanza europea

Legacoop Bruxelles
Square Ambiorix, 32 bte2
1000 Bruxelles

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Founded in 1886, Legacoop, Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, (National League of Cooperatives and Mutuals) is the oldest Italian cooperative organization. Legacoop promotes the development of cooperation and mutuality, the economic and solidarity relations of its member cooperatives and encourages the spread of cooperative principles and values.
The more than 15,000 cooperatives belonging to Legacoop are present in all regions and productive sectors. They can be found in leading positions in sectors such as retailing, construction, agro-food, services and manufacturing. Legacoop carries out a role of representation, assistance and protection in the cooperative movement. It also acts as the control and supervision body for its member cooperatives; it guarantees the coordination and orientation of strategies and policies; and it establishes and manages relations with the government, the ministries and relevant parliamentary commissions, and the political, economic and social forces.
Legacoop’s responsibility also involves preparing the legal issues regarding cooperatives, agreed on with the sector and territorial representatives, and undertaking the necessary initiatives for their approval.
Legacoop also coordinates international relations for the member cooperatives, relations with European Union institutions and the management of cooperative industrial relations, also providing support to the various sectors.
The associative structure of Legacoop is divided into autonomous Sector Associations, which organize their cooperatives depending on their sector of activity, and Regional and Provincial Legacoops, which are responsible for managing the territory.

Legacoop is member of the International Cooperative Alliance and Cooperatives Europe, the largest European cooperative representative body set up in November 2006 in Manchester.

Constitution of the Italian Republic
Article 45: “The Republic recognizes the social role of cooperation unique in its mutuality and non-profit motivation. The law promotes and encourages its growth by the most suitable means and assures, with the appropriate controls, its uniqueness and mutuality.”
Интересите на организацията са на:
 • национално равнище
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 1
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Organization of meetings at institutional level

Organization of visibility events

Informations collection selection and communication to its sectoral and territorial bodies and its cooperative members

Issue of different newsletters

Planning and project management

Assistance to its sectoral and territorial bodies and cooperative members

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Аудиовизия и медии
 • Бюджет
 • Външна политика и политика на сигурност
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Икономически и финансови въпроси
 • Информационно общество
 • Комуникация
 • Конкуренция
 • Култура
 • Младеж
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Обществено здраве
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Развитие
 • Разширяване
 • Регионална политика
 • Рибарство и аквакултури
 • Спорт
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Хуманитарна помощ

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
At European institutional level Legacoop is registered among the Interest Groups within the register of the European Parliament

Full member of ICA - International Cooperative Alliance

Full member of Cooperatives Europe - European cooperative representation organization

Partner of UNOPS - UN Organization for Development

Partner of Unioncamere

Финансови данни

Отчетна година: 01/2012 - 12/2012
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 100000  € и < 150000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.