Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

VCÖ - Mobilität mit Zukunft

Inschrijvingsnummer in het register 44572424693-53
Inschrijvingsdatum: 7-12-10 10:26:39

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 21-11-14 10:41:16
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 21-11-14 10:41:16


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: VCÖ - Mobilität mit Zukunft
Acroniem: VCÖ
Rechtsvorm: NGO
Website: http://www.vcoe.at

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Willi Nowak
Functie: Director

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mevrouw  Ulla Rasmussen
Functie: Policy Officer

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Bräuhausgasse  7-9
1050 Vienna
OOSTENRIJK
Telefoon: (+43) 18932697
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: VCÖ - Mobilität mit Zukunft is a non governmental organisation. The vision of VCÖ - Mobilität mit Zukunft is a transport policy, which ensures mobility without having negative effects on health, safety or the environment.

Founded in 1988 as a non-profit organisation, VCÖ is supported by more than 6.000 individuals as well as a wide range of organisations and companies as supporters and sponsors. In the form of studies and factsheets, VCÖ provides background knowledge and research. VCÖ furthermore organises differnt types of events such as the yearly “Mobilitätspreis” (Mobility Award), Roundtables with experts, Background Information Evenings or bigger workshops.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 10
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


In the form of studies and factsheets, VCÖ provides background knowledge and research, which is sent to decision makers in Austria and the EU. Our publication almost always touch on EU-aspects of transport policy. VCÖ also organises different types of events such as the yearly “Mobilitätspreis” (Mobility Award), Roundtables with experts, Background Information Evenings (e.g. to airquality, low emission zones, smart mobility and public transport) or bigger workshops. Furthermore, VCÖ makes active media work also covering topics such as CO2-limit for cars and vans, Eurovignette directive, fuel quality directive, renewable energy target for transport (biofuels, e-mobility) and airquality issues.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Belastingen
 • Energie
 • Milieu
 • Regionaal beleid
 • Trans-Europese netwerken
 • Vervoer

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 20
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • OOSTENRIJK

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
VCÖ is a member of the European Federation for Transport and Environment (T&E)

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 01/2014
Totaalbudget: 1.409.016
waarvan gefinancierd door de overheid: 275.275
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies: 17.760
- nationale overheid: 105.795
- subnationale overheden: 151.720
waarvan uit andere bronnen: 1.133.741
- giften: 1.133.741
- contributies van de leden:
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen:
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.