Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

VCÖ - Mobilität mit Zukunft

Identitātes numurs Reģistrā: 44572424693-53
Reģistrācijas datums: 10.7.12 10:26:39

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 13.27.11 11:35:09
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 13.27.11 11:35:09


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: VCÖ - Mobilität mit Zukunft
Akronīms: VCÖ
Juridiskais statuss: NGO
Tīmekļa vietne: http://www.vcoe.at

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Willi Nowak
Amats Director

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Ulla Rasmussen
Amats Policy Officer

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Bräuhausgasse  7-9
Vienna 1050
AUSTRIJA
Tālruņa numurs: (+43) 18932697
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: VCÖ - Mobilität mit Zukunft is a non governmental organisation. The vision of VCÖ - Mobilität mit Zukunft is a transport policy, which ensures mobility without having negative effects on health, safety or the environment.

Founded in 1988 as a non-profit organisation, VCÖ is supported by more than 6.000 individuals as well as a wide range of organisations and companies as supporters and sponsors. In the form of studies and factsheets, VCÖ provides background knowledge and research. VCÖ furthermore organises differnt types of events such as the yearly “Mobilitätspreis” (Mobility Award), Roundtables with experts, Background Information Evenings or bigger workshops.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • valsts līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 8
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


In the form of studies and factsheets, VCÖ provides background knowledge and research, which is sent to decision makers in Austria and the EU. Our publication almost always touch on EU-aspects of transport policy. VCÖ also organises different types of events such as the yearly “Mobilitätspreis” (Mobility Award), Roundtables with experts, Background Information Evenings (last year e.g. to airquality, low emission zones and black carbon) or bigger workshops. Furthermore, VCÖ makes active media work also covering topics such as CO2-limit for cars and vans, Eurovignette directive, fuel quality directive, renewable energy target for transport (biofuels, e-mobility) and airquality issues.

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Enerģētika
 • Nodokļi
 • Reģionālā politika
 • Transports
 • Vide

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 20
Organizāciju dalībnieču skaits:
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • AUSTRIJA

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
VCÖ is a member of the European Federation for Transport and Environment (T&E)

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2012 - 01/2013
Kopējais budžets: 1 300 632
tostarp publiskais finansējums: 295 026
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums. 37 608
- Piešķīrumi:
- no valsts finansējuma avotiem: 112 168
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem: 145 250
no citiem avotiem: 1 005 606
- ziedojumi: 1 005 606
- dalībnieku iemaksas:
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās.
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.