Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

VCÖ - Mobilität mit Zukunft

Identifikavimo numeris Registre: 44572424693-53
Registracijos data: 10.12.7 10.26.39

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 13.11.27 11.35.09
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.11.27 11.35.09


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: VCÖ - Mobilität mit Zukunft
Akronimas: VCÖ
Teisinis statusas: NGO
Svetainė: http://www.vcoe.at

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Willi Nowak
Pareigos: Director

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Ulla Rasmussen
Pareigos: Policy Officer

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Bräuhausgasse  7-9
1050 Vienna
AUSTRIJA
Telefono numeris: (+43) 18932697
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: VCÖ - Mobilität mit Zukunft is a non governmental organisation. The vision of VCÖ - Mobilität mit Zukunft is a transport policy, which ensures mobility without having negative effects on health, safety or the environment.

Founded in 1988 as a non-profit organisation, VCÖ is supported by more than 6.000 individuals as well as a wide range of organisations and companies as supporters and sponsors. In the form of studies and factsheets, VCÖ provides background knowledge and research. VCÖ furthermore organises differnt types of events such as the yearly “Mobilitätspreis” (Mobility Award), Roundtables with experts, Background Information Evenings or bigger workshops.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 8
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


In the form of studies and factsheets, VCÖ provides background knowledge and research, which is sent to decision makers in Austria and the EU. Our publication almost always touch on EU-aspects of transport policy. VCÖ also organises different types of events such as the yearly “Mobilitätspreis” (Mobility Award), Roundtables with experts, Background Information Evenings (last year e.g. to airquality, low emission zones and black carbon) or bigger workshops. Furthermore, VCÖ makes active media work also covering topics such as CO2-limit for cars and vans, Eurovignette directive, fuel quality directive, renewable energy target for transport (biofuels, e-mobility) and airquality issues.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Energetika
 • Mokesčiai
 • Regioninė politika
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 20
Narių organizacijų skaičius:
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • AUSTRIJA

Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
VCÖ is a member of the European Federation for Transport and Environment (T&E)

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 01/2013
Bendras biudžetas: 1 300 632
viešųjų lėšų dalis: 295 026
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai: 37 608
- Dotacijos:
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių: 112 168
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių: 145 250
iš kitų finansavimo šaltinių: 1 005 606
- dovanotos lėšos: 1 005 606
- narystės mokesčiai:
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata:
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.