Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

VCÖ - Mobilität mit Zukunft

Identifikační číslo v rejstříku: 44572424693-53
Datum registrace: 07/12/2010 10:26:39

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 10/02/2015 14:43:30
Datum poslední roční aktualizace je: 10/02/2015 14:43:30
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 10/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

VCÖ - Mobilität mit Zukunft

VCÖ

NGO

    Oddíl Registrace

III - Nevládní organizace

nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

    Kontaktní údaje

Bräuhausgasse, 7-9
1050 Vienna
RAKOUSKO

(+43) 18932697

    Osoba s právní odpovědností

pan  Willi Nowak

Director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Ulla Rasmussen

Policy Officer

    Cíle a úkoly

VCÖ - Mobilität mit Zukunft is a non governmental organisation. The vision of VCÖ - Mobilität mit Zukunft is a transport policy, which ensures mobility without having negative effects on health, safety or the environment.

Founded in 1988 as a non-profit organisation, VCÖ is supported by more than 6.000 individuals as well as a wide range of organisations and companies as supporters and sponsors. In the form of studies and factsheets, VCÖ provides background knowledge and research. VCÖ furthermore organises differnt types of events such as the yearly “Mobilitätspreis” (Mobility Award), Roundtables with experts, Background Information Evenings or bigger workshops.

celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Clean Air Package
Fuel Quality Directive
Roadcharging

In the form of studies and factsheets, VCÖ provides background knowledge and research. VCÖ furthermore organises differnt types of events such as the yearly “Mobilitätspreis” (Mobility Award), Roundtables with experts, Background Information Evenings or bigger workshops.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

50%: 5  

5

2,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Daně
  • Doprava
  • Energetika
  • Regionální politika
  • Transevropské sítě
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

20

  • RAKOUSKO

VCÖ is a member of the European Federation for Transport and Environment (T&E)

    Finanční údaje

01/2013  -  01/2014

>= 300 000 € a < 399 999 €

1 409 016 €

275 275 €

 €

17 760 €

EU Life Plus/DG ENV

105 795 €

151 720 €

1 133 741 €

1 133 741 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.