Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

VCÖ - Mobilität mit Zukunft

Identifikační číslo v rejstříku: 44572424693-53
Datum registrace: 7.12.10 10:26:39

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 21.11.14 10:41:16
Datum poslední roční aktualizace je 21.11.14 10:41:16


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: VCÖ - Mobilität mit Zukunft
Zkratka: VCÖ
Právní forma NGO
Internetové stránky: http://www.vcoe.at

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Willi Nowak
Funkce: Director

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Ulla Rasmussen
Funkce: Policy Officer

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Bräuhausgasse  7-9
1050 Vienna
RAKOUSKO
Telefon: (+43) 18932697
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: VCÖ - Mobilität mit Zukunft is a non governmental organisation. The vision of VCÖ - Mobilität mit Zukunft is a transport policy, which ensures mobility without having negative effects on health, safety or the environment.

Founded in 1988 as a non-profit organisation, VCÖ is supported by more than 6.000 individuals as well as a wide range of organisations and companies as supporters and sponsors. In the form of studies and factsheets, VCÖ provides background knowledge and research. VCÖ furthermore organises differnt types of events such as the yearly “Mobilitätspreis” (Mobility Award), Roundtables with experts, Background Information Evenings or bigger workshops.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 10
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


In the form of studies and factsheets, VCÖ provides background knowledge and research, which is sent to decision makers in Austria and the EU. Our publication almost always touch on EU-aspects of transport policy. VCÖ also organises different types of events such as the yearly “Mobilitätspreis” (Mobility Award), Roundtables with experts, Background Information Evenings (e.g. to airquality, low emission zones, smart mobility and public transport) or bigger workshops. Furthermore, VCÖ makes active media work also covering topics such as CO2-limit for cars and vans, Eurovignette directive, fuel quality directive, renewable energy target for transport (biofuels, e-mobility) and airquality issues.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Regionální politika
 • Transevropské sítě
 • Životní prostředí

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 20
Celkový počet členských organizací:
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • RAKOUSKO

Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
VCÖ is a member of the European Federation for Transport and Environment (T&E)

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 01/2014
Celkový rozpočet: 1 409 016
z toho veřejné financování: 275 275
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty: 17 760
- ze státních zdrojů: 105 795
- z místních či regionálních zdrojů: 151 720
z toho ostatní zdroje: 1 133 741
- dary: 1 133 741
- členské příspěvky:
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období:
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.