Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

C.R.E.A.M. Europe PPP Alliance

Id-nummer i registret: 44570406953-59
Registreringsdag: 2011-10-16 21:22:47

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-10-17 09:15:51
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-10-17 09:15:51


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: C.R.E.A.M. Europe PPP Alliance
Förkortning: C.R.E.A.M.
Associationsform (rättslig ställning): Association
Webbplats: http://www.cream-europe.eu

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Zoran Jelic
Befattning: Director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Zoran Jelic
Befattning: Director

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Avenue de l' Opale  1
1030 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+32) 27366984
Fax: (+49) 32121031555
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: C.R.E.A.M. Europe PPP Alliance is a Think Tank and Learning Organization to promote and assist in PPP projects in all infrastructure areas by the EuroPPP and MasterPPPlan initiatives and Life-Cycle Project Alliancing approach. The C.R.E.A.M. network highlights and facilitates the stronger involvement of private industries in public infrastructure in planning, financing, building and operating for a goal-oriented sustainable regional development. The knowledge network consists of national Public Private Partnership associations and over 200 PPP Units worldwide.
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 5
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


TEN, JESSICA, EPEC, JASPERS, JEREMIES

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Kommunikation
 • Konkurrens
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Utveckling
 • Utvidgning

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 80
Antal medlemsorganisationer: 22
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
 • C.R.E.A.M. Albania PPP Alliance (1 Medlemmar)
 • C.R.E.A.M. BiH PPP Alliance (1 Medlemmar)
 • C.R.E.A.M. Croatia PPP Alliance (1 Medlemmar)
 • C.R.E.A.M. Bulgaria PPP Alliance (1 Medlemmar)
 • C.R.E.A.M. Czechia PPP Alliance (1 Medlemmar)
 • C.R.E.A.M. Germany PPP Alliance (1 Medlemmar)
 • C.R.E.A.M. Hungary PPP Alliance (1 Medlemmar)
 • C.R.E.A.M. Kosovo PPP Alliance (1 Medlemmar)
 • C.R.E.A.M. Lithuania PPP Alliance (1 Medlemmar)
 • C.R.E.A.M. Macedonia PPP Alliance (1 Medlemmar)
 • C.R.E.A.M. Norway PPP Alliance (1 Medlemmar)
 • C.R.E.A.M. Romania PPP Alliance (1 Medlemmar)
 • C.R.E.A.M. Poland PPP Alliance (1 Medlemmar)
 • C.R.E.A.M. Serbia PPP Alliance (1 Medlemmar)
 • C.R.E.A.M. Turkey PPP Alliance (1 Medlemmar)
 • C.R.E.A.M. Austria PPP Alliance (1 Medlemmar)
 • C.R.E.A.M. Ukraine PPP Alliance (1 Medlemmar)
 • C.R.E.A.M. Montenegro PPP Alliance (1 Medlemmar)
 • C.R.E.A.M. Latvia PPP Alliance (1 Medlemmar)
 • C.R.E.A.M. France PPP Alliance (1 Medlemmar)
 • C.R.E.A.M. Slovenia PPP Alliance (1 Medlemmar)
 • C,R.E.A.M. Korea PPP Alliance (1 Medlemmar)
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • BELGIEN
 • BULGARIEN
 • FRANKRIKE
 • KROATIEN
 • LETTLAND
 • LITAUEN
 • ÖSTERRIKE
 • POLEN
 • RUMÄNIEN
 • SLOVAKIEN
 • SLOVENIEN
 • SPANIEN
 • STORBRITANNIEN
 • TJECKIEN
 • TYSKLAND
 • UNGERN

 • ALBANIEN
 • BOSNIEN OCH HERCEGOVINA
 • MAKEDONIEN, F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN
 • MONTENEGRO
 • NORGE
 • SERBIEN
 • SYDKOREA
Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
UNECE Roster of PPP Experts
PPP Association Hessen - Thuringia
Bundesverband PPP Germany

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 01/2014
Total budget: 50 000
därav offentlig finansiering: 0
- från europeiska källor:
- Upphandling: 0
- Bidrag: 0
- nationella källor: 0
- regionala/lokala källor: 0
därav andra källor: 50 000
- gåvor: 0
- medlemsavgifter: 50 000
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.