Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

C.R.E.A.M. Europe PPP Alliance

Id-nummer i registret: 44570406953-59
Registreringsdag: 16/10/2011 21:22:47

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 09/04/2015 09:57:09
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 09/04/2015 09:57:09
Sista dag för nästa uppdatering är den: 09/04/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

C.R.E.A.M. Europe PPP Alliance

C.R.E.A.M.

Association

    Val av sektion

III - Icke-statliga organisationer

Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

    Adressuppgifter

Duerrstrasse 1
80992 Munich
TYSKLAND

(+49) 8914303101

Avenue Michel-Ange 7
1000 Brussels
BELGIEN

(+32) 471686219

    Juridiskt ansvarig

Zoran Jelic

Director

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Zoran Jelic

Director

    Mål och uppdrag

C.R.E.A.M. Europe PPP Alliance is a Think Tank and Learning Organization to promote and assist in PPP projects in all infrastructure areas by the EuroPPP and MasterPPPlan initiatives and Life-Cycle Project Alliancing approach. The C.R.E.A.M. network highlights and facilitates the stronger involvement of private industries in public infrastructure in planning, financing, building and operating for a goal-oriented sustainable regional development. The knowledge network consists of national Public Private Partnership associations and over 200 PPP Units worldwide.

 • Europeiska
 • Globala
 • Nationella
 • regional/lokal nivå

    specifika verksamheter som registret omfattar

TEN, JESSICA, EPEC, JASPERS, JEREMIES

Public Private Partnership, Infrastructure, TEN


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

TEN, JESSICA, EPEC, JASPERS, JEREMIES

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 2   75%: 10  

12

9,5

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Kommunikation
 • Konkurrens
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Utbildning
 • Utveckling
 • Utvidgning

    Medlemskap

80

C.R.E.A.M. Albania PPP Alliance(1),
C.R.E.A.M. BiH PPP Alliance(1),
C.R.E.A.M. Croatia PPP Alliance(1),
C.R.E.A.M. Bulgaria PPP Alliance(1),
C.R.E.A.M. Czechia PPP Alliance(1),
C.R.E.A.M. Germany PPP Alliance(1),
C.R.E.A.M. Hungary PPP Alliance(1),
C.R.E.A.M. Kosovo PPP Alliance(1),
C.R.E.A.M. Lithuania PPP Alliance(1),
C.R.E.A.M. Macedonia PPP Alliance(1),
C.R.E.A.M. Norway PPP Alliance(1),
C.R.E.A.M. Romania PPP Alliance(1),
C.R.E.A.M. Poland PPP Alliance(1),
C.R.E.A.M. Serbia PPP Alliance(1),
C.R.E.A.M. Turkey PPP Alliance(1),
C.R.E.A.M. Austria PPP Alliance(1),
C.R.E.A.M. Ukraine PPP Alliance(1),
C.R.E.A.M. Montenegro PPP Alliance(1),
C.R.E.A.M. Latvia PPP Alliance(1),
C.R.E.A.M. France PPP Alliance(1),
C.R.E.A.M. Slovenia PPP Alliance(1),
C,R.E.A.M. Korea PPP Alliance(1)

 • BELGIEN
 • BULGARIEN
 • FRANKRIKE
 • ITALIEN
 • KROATIEN
 • LETTLAND
 • LITAUEN
 • ÖSTERRIKE
 • POLEN
 • RUMÄNIEN
 • SLOVAKIEN
 • SLOVENIEN
 • SPANIEN
 • STORBRITANNIEN
 • TJECKIEN
 • TYSKLAND
 • UNGERN
 • ALBANIEN
 • BAHREIN
 • BOSNIEN OCH HERCEGOVINA
 • MAKEDONIEN, F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN
 • MONTENEGRO
 • NORGE
 • SCHWEIZ
 • SERBIEN
 • SYDKOREA
 • UKRAINA

UNECE Roster of PPP Experts
PPP Association Hessen - Thuringia
Bundesverband PPP Germany
Global Infrastructure Basel

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  01/2015

>= 10 000 € och < 24 999 €

150 000 €

 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

0 €

0 €

150 000 €

0 €

150 000 €

Membership Fee, Grants, Sponsoring, Project Application Fee

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.