Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

C.R.E.A.M. Europe PPP Alliance

Numărul de identificare din Registru: 44570406953-59
Data înscrierii: 16.10.2011 21:22:47

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 17.10.2014 09:15:51
Data ultimei actualizări anuale: 17.10.2014 09:15:51


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: C.R.E.A.M. Europe PPP Alliance
Acronim: C.R.E.A.M.
Statut juridic: Association
Site internet: http://www.cream-europe.eu

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Zoran Jelic
Funcţie: Director

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Zoran Jelic
Funcţie: Director

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Avenue de l' Opale  1
1030 Brussels
BELGIA
Numărul de telefon: (+32) 27366984
Număr de fax: (+49) 32121031555
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: C.R.E.A.M. Europe PPP Alliance is a Think Tank and Learning Organization to promote and assist in PPP projects in all infrastructure areas by the EuroPPP and MasterPPPlan initiatives and Life-Cycle Project Alliancing approach. The C.R.E.A.M. network highlights and facilitates the stronger involvement of private industries in public infrastructure in planning, financing, building and operating for a goal-oriented sustainable regional development. The knowledge network consists of national Public Private Partnership associations and over 200 PPP Units worldwide.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 5
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


TEN, JESSICA, EPEC, JASPERS, JEREMIES

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Cercetare şi tehnologie
 • Comunicare
 • Concurenţă
 • Dezvoltare
 • Energie
 • Extindere
 • Întreprinderi
 • Mediu
 • Piaţă internă
 • Politică regională
 • Reţele transeuropene
 • Societate informaţională
 • Transporturi

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 80
Numărul organizaţiilor membre: 22
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
 • C.R.E.A.M. Albania PPP Alliance (1 Membri)
 • C.R.E.A.M. BiH PPP Alliance (1 Membri)
 • C.R.E.A.M. Croatia PPP Alliance (1 Membri)
 • C.R.E.A.M. Bulgaria PPP Alliance (1 Membri)
 • C.R.E.A.M. Czechia PPP Alliance (1 Membri)
 • C.R.E.A.M. Germany PPP Alliance (1 Membri)
 • C.R.E.A.M. Hungary PPP Alliance (1 Membri)
 • C.R.E.A.M. Kosovo PPP Alliance (1 Membri)
 • C.R.E.A.M. Lithuania PPP Alliance (1 Membri)
 • C.R.E.A.M. Macedonia PPP Alliance (1 Membri)
 • C.R.E.A.M. Norway PPP Alliance (1 Membri)
 • C.R.E.A.M. Romania PPP Alliance (1 Membri)
 • C.R.E.A.M. Poland PPP Alliance (1 Membri)
 • C.R.E.A.M. Serbia PPP Alliance (1 Membri)
 • C.R.E.A.M. Turkey PPP Alliance (1 Membri)
 • C.R.E.A.M. Austria PPP Alliance (1 Membri)
 • C.R.E.A.M. Ukraine PPP Alliance (1 Membri)
 • C.R.E.A.M. Montenegro PPP Alliance (1 Membri)
 • C.R.E.A.M. Latvia PPP Alliance (1 Membri)
 • C.R.E.A.M. France PPP Alliance (1 Membri)
 • C.R.E.A.M. Slovenia PPP Alliance (1 Membri)
 • C,R.E.A.M. Korea PPP Alliance (1 Membri)
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • BULGARIA
 • CROAȚIA
 • FRANȚA
 • GERMANIA
 • LETONIA
 • LITUANIA
 • POLONIA
 • REGATUL UNIT
 • REPUBLICA CEHĂ
 • ROMÂNIA
 • SLOVACIA
 • SLOVENIA
 • SPANIA
 • UNGARIA

 • ALBANIA
 • BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA
 • FOSTA REPUBLICĂ IUGOSLAVĂ A MACEDONIEI
 • MUNTENEGRU
 • NORVEGIA
 • REPUBLICA COREEA
 • SERBIA
Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
UNECE Roster of PPP Experts
PPP Association Hessen - Thuringia
Bundesverband PPP Germany

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 01/2014
Buget total: 50.000
din care finanţare publică: 0
- din surse europene:
- Achiziții publice: 0
- Granturi: 0
- din surse naţionale: 0
- din surse locale/regionale: 0
din alte surse: 50.000
- donaţii: 0
- cotizaţii ale membrilor: 50.000
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.