Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

C.R.E.A.M. Europe PPP Alliance

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 44570406953-59
Data Reġistrazzjoni: 16/10/2011 21:22:47

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 17/10/2014 09:15:51
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 17/10/2014 09:15:51


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: C.R.E.A.M. Europe PPP Alliance
Akronimu: C.R.E.A.M.
Statut legali: Association
Websajt: http://www.cream-europe.eu

Taqsimiet

Taqsima: III - Organizzazzjonijiet mhux governattivi
u f'aktar dettall: Organizzazzjonijiet mhux governattivi, pjattaforom u netwerks u għaqdiet simili

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Zoran Jelic
Kariga: Director

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Zoran Jelic
Kariga: Director

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 1 Avenue de l' Opale 
Brussels 1030
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+32) 27366984
Numru tal-faks: (+49) 32121031555
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: C.R.E.A.M. Europe PPP Alliance is a Think Tank and Learning Organization to promote and assist in PPP projects in all infrastructure areas by the EuroPPP and MasterPPPlan initiatives and Life-Cycle Project Alliancing approach. The C.R.E.A.M. network highlights and facilitates the stronger involvement of private industries in public infrastructure in planning, financing, building and operating for a goal-oriented sustainable regional development. The knowledge network consists of national Public Private Partnership associations and over 200 PPP Units worldwide.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • sotto-nazzjonali
 • Nazzjonali
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 5
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


TEN, JESSICA, EPEC, JASPERS, JEREMIES

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Ambjent
 • Enerġija
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Komunikazzjoni
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Politika reġjonali
 • Riċerka u teknoloġija
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Suq Intern
 • Tkabbir
 • Trasport
 • Żvilupp

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 80
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri: 22
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
 • C.R.E.A.M. Albania PPP Alliance (1 Membri)
 • C.R.E.A.M. BiH PPP Alliance (1 Membri)
 • C.R.E.A.M. Croatia PPP Alliance (1 Membri)
 • C.R.E.A.M. Bulgaria PPP Alliance (1 Membri)
 • C.R.E.A.M. Czechia PPP Alliance (1 Membri)
 • C.R.E.A.M. Germany PPP Alliance (1 Membri)
 • C.R.E.A.M. Hungary PPP Alliance (1 Membri)
 • C.R.E.A.M. Kosovo PPP Alliance (1 Membri)
 • C.R.E.A.M. Lithuania PPP Alliance (1 Membri)
 • C.R.E.A.M. Macedonia PPP Alliance (1 Membri)
 • C.R.E.A.M. Norway PPP Alliance (1 Membri)
 • C.R.E.A.M. Romania PPP Alliance (1 Membri)
 • C.R.E.A.M. Poland PPP Alliance (1 Membri)
 • C.R.E.A.M. Serbia PPP Alliance (1 Membri)
 • C.R.E.A.M. Turkey PPP Alliance (1 Membri)
 • C.R.E.A.M. Austria PPP Alliance (1 Membri)
 • C.R.E.A.M. Ukraine PPP Alliance (1 Membri)
 • C.R.E.A.M. Montenegro PPP Alliance (1 Membri)
 • C.R.E.A.M. Latvia PPP Alliance (1 Membri)
 • C.R.E.A.M. France PPP Alliance (1 Membri)
 • C.R.E.A.M. Slovenia PPP Alliance (1 Membri)
 • C,R.E.A.M. Korea PPP Alliance (1 Membri)
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • FRANZA
 • IL-BELĠJU
 • IL-BULGARIJA
 • IL-ĠERMANJA
 • IL-KROAZJA
 • IL-LATVJA
 • IL-LITWANJA
 • IL-POLONJA
 • IR-RENJU UNIT
 • IR-REPUBBLIKA ĊEKA
 • IR-RUMANIJA
 • IS-SLOVAKKJA
 • IS-SLOVENJA
 • L-AWSTRIJA
 • L-UNGERIJA
 • SPANJA

 • IL-BOSNIJA U L-ĦERŻEGOVINA
 • IL-MONTENEGRO
 • IN-NORVEĠJA
 • IS-SERBJA
 • KOREA, IR-REPUBBLIKA TAL-
 • L-ALBANIJA
 • MAĊEDONJA, L-EKS REPUBBLIKA JUGOŻLAVA TAL-
Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
UNECE Roster of PPP Experts
PPP Association Hessen - Thuringia
Bundesverband PPP Germany

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 01/2014
Baġit globali: 50,000
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu : 0
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti: 0
- Għotjiet: 0
- minn sors nazzjonali: 0
- minn sors infranazzjonali: 0
minn sorsi oħrajn: 50,000
- donazzjonijiet: 0
- miżati tal-membri: 50,000
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.